การใช้ Windows Mobility Center


ถ้าคุณใช้แล็ปท็อป คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าได้อย่างรวดเร็ว (ตัวอย่างเช่น ระดับเสียงของลำโพง สถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย และความสว่างของจอแสดงผล) ใน Windows Mobility Center การตั้งค่าเหล่านี้ทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเดียวกัน คุณจึงประหยัดเวลาและไม่จำเป็นต้องจำตำแหน่งที่ตั้งของการตั้งค่าของแต่ละรายการ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการตั้งค่าแล็ปท็อปอย่างรวดเร็วในสถานที่อื่น เช่น การเดินทางจากโต๊ะทำงานไปยังที่ประชุม หรือการออกจากบ้านไปยังสนามบิน

หมายเหตุ

 • การตั้งค่าการนำเสนอไม่มีอยู่ใน Windows 7 Home Premium แต่การตั้งค่านี้จะมีอยู่ใน Windows 7 Ultimate, Professional และ Enterprise

เมื่อต้องการเปิด Windows Mobility Center

 • เปิด Windows Mobility Center ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก พีซีเคลื่อนที่ แล้วคลิก Windows Mobility Center

รูปภาพของ Windows Mobility Center
Windows Mobility Center

Mobility Center จะแสดงการตั้งค่าที่ใช้กันโดยทั่วไปมากที่สุด เช่น ความสว่าง ระดับเสียง สถานะของแบตเตอรี่ และสถานะเครือข่ายไร้สาย การเรียงต่อกันแบบต่างๆ จะแสดงตามระบบของคุณ และบางการเรียงต่อกันถูกเพิ่มเข้ามาโดยผู้ผลิตแล็ปท็อปของคุณ

ถ้าการตั้งค่าไม่ปรากฏ อาจเป็นเพราะฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น เช่น อะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สาย หรือโปรแกรมควบคุมไม่มีอยู่หรือถูกปิดไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าไม่มีปุ่ม เปิดระบบไร้สาย คุณอาจจำเป็นต้องใช้สวิตช์ของฮาร์ดแวร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณเปิดอะแดปเตอร์ไร้สาย (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดและปิดอะแดปเตอร์ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ)

ต่อไปนี้เป็นการตั้งค่าบางอย่างที่อาจพบใน Mobility Center กรุณาจำไว้ว่าการตั้งค่าทั้งหมดไม่ได้มีในแล็ปท็อปทุกเครื่อง

 • ความสว่าง ย้ายแถบเลื่อนเพื่อปรับความสว่างของจอแสดงผลชั่วคราว เมื่อต้องการปรับการตั้งค่าความสว่างของจอแสดงผลสำหรับแผนการใช้พลังงานของคุณ ให้คลิกไอคอนเพื่อเปิด 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน'

 • ระดับเสียง ย้ายแถบเลื่อนเพื่อปรับระดับเสียงลำโพงของแล็ปท็อปของคุณ หรือเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปิดเสียง

 • สถานะของแบตเตอรี่ ดูจำนวนประจุที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ของคุณ หรือเลือกแผนการใช้พลังงานจากรายการ

 • เครือข่ายไร้สาย ดูสถานะของการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายของคุณ และเปิดหรือปิดอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายของคุณ

 • Screen Rotation เปลี่ยนการวางแนวของหน้าจอ แท็บเล็ตพีซี จากแนวตั้งไปเป็นแนวนอนหรือกลับกัน

 • จอแสดงผลภายนอก เชื่อมต่อจอภาพเพิ่มเติมกับแล็ปท็อปของคุณ หรือกำหนดการตั้งค่าการแสดงผลเอง

 • ศูนย์การซิงค์ ดูสถานะการซิงค์แฟ้มที่กำลังดำเนินการ เริ่มการซิงค์ใหม่ ตั้งค่าซิงค์พาร์ตเนอร์ชิพ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณในศูนย์การซิงค์

 • การตั้งค่าการนำเสนอ เชื่อมต่อแล็ปท็อปของคุณกับโปรเจคเตอร์ แล้วคลิก เปิด เพื่อเตรียมคอมพิวเตอร์ของคุณให้พร้อมแสดงการนำเสนอ แล็ปท็อปของคุณจะยังคงทำงานอยู่และการแจ้งให้ทราบของระบบจะถูกปิด

เคล็ดลับ

 • คลิกไอคอนเพื่อเปิดตัวเลือกสำหรับการตั้งค่านั้นอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น คลิกไอคอนแบตเตอรี่เพื่อเปิด 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' และเลือกแผนการใช้พลังงาน