'ระบายสี' เป็นคุณลักษณะใน Windows 7 ที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างรูปวาดบนพื้นที่วาดรูปเปล่าหรือในรูปภาพที่มีอยู่ เครื่องมือส่วนใหญ่ที่คุณใช้ใน 'ระบายสี' จะอยู่ใน Ribbon ซึ่งอยู่ใกล้กับด้านบนของหน้าต่าง 'ระบายสี' ภาพประกอบต่อไปนี้แสดง Ribbon และส่วนอื่นๆ ของ 'ระบายสี'

รูปภาพของหน้าต่าง 'ระบายสี'
หน้าต่าง 'ระบายสี'

การวาดเส้น

 • เปิด 'ระบายสี' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด แล้วคลิก ระบายสี

คุณสามารถใช้เครื่องมือหลากหลายชนิดเพื่อวาดใน 'ระบายสี' เครื่องมือที่คุณใช้และตัวเลือกที่คุณเลือกจะกำหนดวิธีที่เส้นจะปรากฏในรูปวาดของคุณ เครื่องมือต่อไปนี้คือเครื่องมือที่คุณสามารถใช้ในการวาดเส้นใน 'ระบายสี'

แสดงทั้งหมด

เครื่องมือ 'ดินสอ'

ใช้เครื่องมือ ดินสอรูปภาพของเครื่องมือ 'ดินสอ' เพื่อวาดเส้นตรงหรือเส้นโค้งรูปร่างอิสระแบบเส้นบาง
 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิกเครื่องมือ ดินสอรูปภาพของเครื่องมือ 'ดินสอ'
 2. ในกลุ่ม สี ให้คลิก สี 1 ให้คลิกสีที่ต้องการ จากนั้นลากตัวชี้ในรูปภาพเพื่อวาด

  เมื่อต้องการวาดโดยใช้สีของสี 2 (พื้นหลัง) ให้คลิกขวาขณะที่คุณลากตัวชี้

แปรง

ใช้เครื่องมือ แปรงรูปภาพของเครื่องมือ 'แปรง' เพื่อวาดเส้นที่มีลักษณะที่ปรากฏและพื้นผิวแบบอื่น ซึ่งจะเหมือนกับการใช้แปรงแนวศิลปะต่างๆ เมื่อใช้แปรงที่แตกต่างกัน คุณสามารถวาดเส้นแบบอิสระและเส้นโค้งที่มีลักษณะต่างๆ ได้
 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกลูกศรลงภายใต้ แปรง

 2. คลิกแปรงแนวศิลปะที่คุณต้องการใช้

 3. คลิก ขนาด แล้วคลิกขนาดเส้นซึ่งจะกำหนดความหนาของลายเส้นแปรง

 4. ในกลุ่ม สี ให้คลิก สี 1 ให้คลิกที่สี จากนั้นลากตัวชี้เพื่อระบาย

  เมื่อต้องการระบายโดยใช้สีของสี 2 (พื้นหลัง) ให้คลิกขวาขณะที่คุณลากตัวชี้

เครื่องมือ 'เส้น'

ใช้เครื่องมือ เส้นรูปภาพของเครื่องมือ 'เส้น' เพื่อวาดเส้นตรง เมื่อใช้เครื่องมือนี้ คุณจะสามารถเลือกความหนาของเส้นและลักษณะที่ปรากฏของเส้นได้
 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปร่าง ให้คลิกเครื่องมือ เส้นรูปภาพของเครื่องมือ 'เส้น'
 2. คลิก ขนาด แล้วคลิกขนาดเส้นซึ่งจะกำหนดความหนาของเส้น

 3. ในกลุ่ม สี ให้คลิก สี 1 คลิกสีที่ต้องการ จากนั้นลากตัวชี้เพื่อวาดเส้น

  เมื่อต้องการวาดเส้นที่ใช้สีของสี 2 (พื้นหลัง) ให้คลิกขวาขณะที่คุณลากตัวชี้

 4. (เลือกได้) เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะเส้น ในกลุ่ม รูปร่าง ให้คลิก เค้าร่าง แล้วคลิกลักษณะเส้น

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการวาดเส้นแนวนอน ให้กดแป้น Shift ค้างไว้ขณะที่คุณวาดจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง

 • เมื่อต้องการวาดเส้นแนวตั้ง ให้กดแป้น Shift ค้างไว้และวาดขึ้นหรือวาดลง

เครื่องมือ 'เส้นโค้ง'

ใช้เครื่องมือ เส้นโค้งรูปภาพของเครื่องมือ 'เส้นโค้ง' เพื่อวาดเส้นโค้งเรียบ
 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปร่าง ให้คลิกเครื่องมือ เส้นโค้งรูปภาพของเครื่องมือ 'เส้นโค้ง'
 2. คลิก ขนาด แล้วคลิกขนาดเส้นซึ่งจะกำหนดความหนาของเส้น

 3. ในกลุ่ม สี ให้คลิก สี 1 คลิกสีที่ต้องการ จากนั้นลากตัวชี้เพื่อวาดเส้น

  เมื่อต้องการวาดเส้นที่ใช้สีของสี 2 (พื้นหลัง) ให้คลิกขวาขณะที่คุณลากตัวชี้

 4. หลังจากที่คุณวาดเส้นโค้งแล้ว ให้คลิกบริเวณของรูปภาพที่คุณต้องการให้ส่วนโค้งปรากฏอยู่ แล้วลากตัวชี้เพื่อปรับความโค้งของเส้น

การวาดรูปร่างต่างๆ

คุณสามารถใช้ 'ระบายสี' เพื่อเพิ่มรูปร่างต่างๆ ในรูปภาพ รูปร่างสำเร็จมีตั้งแต่รูปร่างแบบดั้งเดิม เช่น สี่เหลี่ยม วงรี สามเหลี่ยม และลูกศร จนถึงรูปร่างที่สนุกสนานและแปลกๆ เช่น หัวใจ สายฟ้า หรือคำบรรยายภาพ (และอีกมากมาย) ถ้าคุณต้องการสร้างรูปร่างที่คุณกำหนดเอง คุณสามารถใช้เครื่องมือ 'รูปหลายเหลี่ยม' รูปภาพของเครื่องมือ 'รูปหลายเหลี่ยม' เพื่อวาดรูป
รูปภาพของแกลเลอรี 'รูปร่าง'
รูปร่างใน 'ระบายสี'
แสดงทั้งหมด

รูปร่างสำเร็จ

คุณสามารถใช้ 'ระบายสี' เพื่อวาดรูปร่างสำเร็จชนิดต่างๆ รายการรูปร่างสำเร็จมีดังนี้

 • เส้น

 • เส้นโค้ง

 • วงรี

 • สี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมขอบมน

 • สามเหลี่ยมและสามเหลี่ยมมุมฉาก

 • สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด

 • รูปห้าเหลี่ยม

 • รูปหกเหลี่ยม

 • ลูกศร (ลูกศรขวา ลูกศรซ้าย ลูกศรขึ้น ลูกศรลง)

 • รูปดาว (รูปดาวสี่แฉก รูปดาวหน้าแฉก รูปดาวหกแฉก)

 • คำบรรยายภาพ (คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยมมุมมน คำบรรยายภาพรูปวงรี คำบรรยายภาพแบบเมฆ)

 • หัวใจ

 • สายฟ้า

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปร่าง ให้คลิกรูปร่างสำเร็จ

 2. เมื่อต้องการวาดรูปร่าง ให้ลากตัวชี้

  เมื่อต้องการวาดรูปร่างที่มีด้านขนาดเท่ากัน ให้กดแป้น Shift ค้างไว้ขณะที่คุณลากเมาส์ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการวาดสี่เหลี่ยมจตุรัส ให้คลิก สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปภาพของ 'สี่เหลี่ยมผืนผ้า' แล้วกดแป้น Shift ค้างไว้และลากเมาส์
 3. ด้วยรูปร่างที่เลือกไว้ คุณสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะเส้น ในกลุ่ม รูปร่าง ให้คลิก เค้าร่าง แล้วคลิกลักษณะเส้น

   ถ้าคุณไม่ต้องการให้รูปร่างของคุณมีเค้าร่าง ให้คลิก เค้าร่าง แล้วคลิก ไม่มีเค้าร่าง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของเค้าร่าง ให้คลิก ขนาด แล้วคลิกขนาดเส้น (ความหนา)

  • ในกลุ่ม สี ให้คลิก สี 1 แล้วคลิกสีที่ต้องการใช้กับเค้าร่าง

  • ในกลุ่ม สี ให้คลิก สี 2 จากนั้นคลิกสีที่ต้องการเติมลงในรูปร่าง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการเติม ในกลุ่ม รูปร่าง ให้คลิก เติม แล้วคลิกที่ลักษณะการเติม

   ถ้าคุณไม่ต้องการให้รูปร่างของคุณมีการเติม ให้คลิก เติม แล้วคลิก ไม่เติม

เครื่องมือ 'รูปหลายเหลี่ยม'

ใช้เครื่องมือ รูปหลายเหลี่ยมรูปภาพของเครื่องมือ 'รูปหลายเหลี่ยม' เพื่อวาดรูปร่างที่กำหนดเองได้ตามจำนวนด้านที่ต้องการ
 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปร่าง ให้คลิกเครื่องมือ รูปหลายเหลี่ยมรูปภาพของเครื่องมือ 'รูปหลายเหลี่ยม'
 2. เมื่อต้องการวาดรูปหลายเหลี่ยม ให้ลากตัวชี้เพื่อวาดเส้นตรง จากนั้น ให้คลิกแต่ละตำแหน่งที่คุณต้องการให้ด้านต่างๆ ปรากฏขึ้นมา

  เมื่อต้องการสร้างด้านต่างๆ ที่มีมุมขนาด 45 หรือ 90 องศา ให้กดแป้น Shift ค้างไว้ขณะที่คุณสร้างแต่ละด้าน

 3. เชื่อมต่อเส้นสุดท้ายไปยังเส้นแรกเพื่อให้เสร็จสิ้นการเขียนรูปหลายเหลี่ยมและเพื่อปิดรูปร่าง

 4. ด้วยรูปร่างที่เลือกไว้ คุณสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของรูปร่าง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะเส้น ในกลุ่ม รูปร่าง ให้คลิก เค้าร่าง แล้วคลิกลักษณะเส้น

   ถ้าคุณไม่ต้องการให้รูปร่างของคุณมีเค้าร่าง ให้คลิก เค้าร่าง แล้วคลิก ไม่มีเค้าร่าง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของเค้าร่าง ให้คลิก ขนาด แล้วคลิกขนาดเส้น (ความหนา)

  • ในกลุ่ม สี ให้คลิก สี 1 แล้วคลิกสีที่ต้องการใช้กับเค้าร่าง

  • ในกลุ่ม สี ให้คลิก สี 2 จากนั้นคลิกสีที่ต้องการเติมลงในรูปร่าง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการเติม ในกลุ่ม รูปร่าง ให้คลิก เติม แล้วคลิกที่ลักษณะการเติม

   ถ้าคุณไม่ต้องการให้รูปร่างของคุณมีการเติม ให้คลิก เติม แล้วคลิก ไม่เติม

การเพิ่มข้อความ

ใน 'ระบายสี' คุณยังสามารถเพิ่มข้อความของคุณเองในรูปภาพของคุณได้อีกด้วย

เครื่องมือ 'ข้อความ'

ใช้เครื่องมือ ข้อความรูปภาพของเครื่องมือ 'ข้อความ' เพื่อพิมพ์ข้อความในรูปภาพ
 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิกเครื่องมือ ข้อความรูปภาพของเครื่องมือ 'ข้อความ'
 2. ลากตัวชี้ในพื้นที่วาดที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ

 3. ภายใต้ เครื่องมือข้อความ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม แบบอักษร ให้คลิกชื่อ ขนาด และลักษณะแบบอักษร

  รูปภาพของกลุ่ม 'แบบอักษร'
  กลุ่ม 'แบบอักษร'
 4. ในกลุ่ม สี ให้คลิก สี 1 จากนั้นคลิกสีที่ต้องการใช้สําหรับข้อความ

 5. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการเพิ่ม

 6. (เลือกได้) ถ้าคุณต้องการเติมพื้นหลังของพื้นที่ข้อความ ในกลุ่ม พื้นหลัง ให้คลิก ทึบ ในกลุ่ม สี ให้คลิก สี 2 จากนั้นคลิกสีพื้นหลังสำหรับพื้นที่ข้อความ

 7. (เลือกได้) ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของข้อความบางส่วนในกล่องข้อความ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเลือกชื่อ ขนาด ลักษณะ หรือสีของแบบอักษรใหม่สำหรับข้อความที่เลือก

การเลือกและการแก้ไขวัตถุ

ใน 'ระบายสี' คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของรูปภาพหรือวัตถุ เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ คุณต้องเลือกส่วนของรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วทำการแก้ไข การเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่คุณสามารถทำได้มีดังนี้ การปรับขนาดวัตถุ การย้ายหรือคัดลอกวัตถุ การหมุนวัตถุ หรือการครอบตัดรูปภาพเพื่อให้แสดงเฉพาะส่วนที่เลือกไว้

แสดงทั้งหมด

การเลือกเครื่องมือ

ใช้เครื่องมือ เลือกรูปภาพของเครื่องมือ 'เลือก' เพื่อเลือกส่วนของรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูป ให้คลิกลูกศรลงที่อยู่ภายใต้ เลือก

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการเลือก

  • เมื่อต้องการเลือกส่วนสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าของรูปภาพ ให้คลิก การเลือกส่วนแบบสี่เหลี่ยม แล้วลากตัวชี้เพื่อเลือกส่วนของรูปภาพที่คุณต้องการใช้ทำงาน

  • เมื่อต้องการเลือกส่วนที่มีรูปร่างแตกต่างออกไปของรูปภาพ ให้คลิก การเลือกส่วนแบบรูปแบบอิสระ แล้วลากตัวชี้เพื่อเลือกส่วนของรูปภาพที่คุณต้องการใช้ทำงาน

  • เมื่อต้องการเลือกรูปภาพทั้งรูป ให้คลิก เลือกทั้งหมด

  • เมื่อต้องการเลือกทุกสิ่งในรูปภาพยกเว้นพื้นที่ที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิก สลับส่วนที่เลือก

  • เมื่อต้องการลบวัตถุที่เลือก ให้คลิก ลบ

 3. กำหนดว่าถ้าสีของสี 2 (พื้นหลัง) รวมอยู่ในการเลือกของคุณโดยกระทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการรวมสีพื้นหลังร่วมกับการเลือกของคุณ ให้ล้าง ทำการเลือกให้เป็นแบบโปร่งใส เมื่อคุณวางการเลือก สีพื้นหลังจะรวมอยู่ด้วย และจะปรากฏในรายการที่วาง

  • เมื่อต้องการทำให้ส่วนที่เลือกโปร่งใสโดยไม่ให้มีสีพื้นหลังอยู่ในส่วนที่เลือก ให้คลิก ทำการเลือกให้เป็นแบบโปร่งใส เมื่อคุณวางส่วนที่เลือก พื้นที่ใดๆ ที่ใช้สีพื้นหลังในปัจจุบันจะโปร่งใส ซึ่งจะทำให้ส่วนที่เหลือของรูปภาพปรากฏในพื้นที่นั้น

การครอบตัด

ใช้ ครอบตัดรูปภาพของเครื่องมือ 'ครอบตัด' ในการครอบตัดรูปภาพเพื่อให้เฉพาะส่วนที่คุณเลือกเท่านั้นที่จะปรากฏในรูปภาพของคุณ การครอบตัดจะช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงรูปภาพเพื่อให้มีเฉพาะวัตถุหรือบุคคลที่เลือกปรากฏอยู่
 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูป ให้คลิกลูกศรที่อยู่ภายใต้ เลือก แล้วคลิกชนิดของการเลือกที่คุณต้องการดำเนินการ

 2. ลากตัวชี้เพื่อเลือกส่วนของรูปภาพที่คุณต้องการแสดง

 3. ในกลุ่ม รูป ให้คลิก ครอบตัด

 4. เมื่อต้องการบันทึกรูปภาพที่ครอบตัดเป็นแฟ้มใหม่ ให้คลิกปุ่ม ระบายสีรูปภาพของปุ่ม 'ระบายสี' ชี้ไปที่ บันทึกเป็น แล้วคลิกชนิดแฟ้มสำหรับรูปภาพปัจจุบัน
 5. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มใหม่ แล้วคลิก บันทึก

  การบันทึกรูปที่ครอบตัดเป็นแฟ้มรูปภาพใหม่จะป้องกันไม่ให้เขียนทับแฟ้มรูปภาพต้นฉบับ

หมุน

ใช้ หมุนรูปภาพของ 'หมุน' เพื่อหมุนรูปภาพทั้งรูปหรือส่วนที่เลือก
 • ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการหมุน

  • เมื่อต้องการหมุนรูปภาพทั้งรูป บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูป ให้คลิก หมุน แล้วคลิกทิศทางการหมุน

  • เมื่อต้องการหมุนวัตถุหรือบางส่วนของรูปภาพ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูป ให้คลิก เลือก ลากตัวชี้เพื่อเลือกพื้นที่หรือวัตถุ ให้คลิก หมุน แล้วคลิกทิศทางการหมุน

การลบบางส่วนของรูปภาพ

ใช้เครื่องมือ ยางลบรูปภาพของเครื่องมือ 'ยางลบ' เพื่อลบพื้นที่ของรูปภาพของคุณ
 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก ยางลบ รูปภาพของเครื่องมือ 'ยางลบ'
 2. คลิก ขนาด คลิกขนาดยางลบ แล้วลากยางลบไปยังบริเวณที่คุณต้องการลบออกจากรูปภาพ พื้นที่บริเวณที่คุณลบออกจะแสดงด้วยสีพื้นหลัง (สี 2)

การปรับขนาดรูปภาพทั้งรูปหรือบางส่วน

ใช้ ปรับขนาดรูปภาพของปุ่ม 'ปรับขนาด' เพื่อปรับขนาดรูปภาพทั้งรูปหรือเพื่อปรับขนาดวัตถุหรือบางส่วนของรูปภาพ คุณยังสามารถเอียงวัตถุในรูปภาพเพื่อให้วัตถุดูเอียงได้อีกด้วย
แสดงทั้งหมด

การปรับขนาดรูปภาพทั้งรูป

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูป ให้คลิก ปรับขนาด

 2. ในกล่องโต้ตอบ การปรับขนาดและการเอียง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รักษาอัตราส่วนกว้างยาว เพื่อรูปภาพที่ปรับขนาดจะมีอัตราส่วนกว้างยาวเดียวกับรูปภาพดั้งเดิม

 3. ในพื้นที่ ปรับขนาด ให้คลิก พิกเซล จากนั้นใส่ความกว้างใหม่ในกล่อง แนวนอน หรือความสูงใหม่ในกล่อง แนวตั้ง คลิก ตกลง

  ถ้ากล่องกาเครื่องหมาย รักษาอัตราส่วนกว้างยาว ถูกเลือก คุณต้องใส่เฉพาะค่าแนวนอน (ความกว้าง) หรือค่าแนวตั้ง (ความสูง) เท่านั้น กล่องอื่นในพื้นที่ 'ปรับขนาด' มีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

  ยกตัวอย่างเช่น ถ้ารูปภาพมีขนาด 320 x 240 พิกเซล และคุณต้องการปรับให้มีขนาดครึ่งหนึ่งของขนาดดังกล่าวและคงอัตราส่วนกว้างยาวเดิม ในพื้นที่ ปรับขนาด พร้อมด้วยกล่องกาเครื่องหมาย รักษาอัตราส่วนกว้างยาว ที่เลือกเอาไว้ ให้ใส่ค่า 160 ลงในกล่อง แนวนอน ขนาดรูปภาพใหม่จะมีขนาดครึ่งหนึ่งของขนาดเดิมคือ 160 x 120 พิกเซล

การปรับขนาดบางส่วนของรูปภาพ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก เลือก แล้วลากตัวชี้เพื่อเลือกพื้นที่หรือวัตถุ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูป ให้คลิก ปรับขนาด

 3. ในกล่องโต้ตอบ การปรับขนาดและการเอียง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รักษาอัตราส่วนกว้างยาว เพื่อส่วนที่ปรับขนาดจะมีอัตราส่วนกว้างยาวเดียวกับรูปภาพดั้งเดิม

 4. ในพื้นที่ ปรับขนาด ให้คลิก พิกเซล จากนั้นใส่ความกว้างใหม่ในกล่อง แนวนอน หรือความสูงใหม่ในกล่อง แนวตั้ง คลิก ตกลง

  ถ้ากล่องกาเครื่องหมาย รักษาอัตราส่วนกว้างยาว ถูกเลือก คุณต้องใส่เฉพาะค่าแนวนอน (ความกว้าง) หรือค่าแนวตั้ง (ความสูง) เท่านั้น กล่องอื่นในพื้นที่ 'ปรับขนาด' มีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

  ยกตัวอย่างเช่น ถ้าส่วนที่คุณเลือกมีขนาด 320 x 240 พิกเซล และคุณต้องการปรับให้มีขนาดครึ่งหนึ่งของขนาดดังกล่าวและคงอัตราส่วนกว้างยาวเดิม ในพื้นที่ ปรับขนาด พร้อมด้วยกล่องกาเครื่องหมาย รักษาอัตราส่วนกว้างยาว ที่เลือกเอาไว้ ให้ใส่ค่า 160 ลงในกล่อง แนวนอน ส่วนดังกล่าวจะมีขนาดครึ่งหนึ่งของขนาดเดิมคือ 160 x 120 พิกเซล

การเปลี่ยนขนาดพื้นที่วาดรูป

 • ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณต้องการปรับขนาดพื้นที่วาดรูป

  • เมื่อต้องการปรับขนาดพื้นที่วาดรูปและทำให้ใหญ่ขึ้น ให้ลากกล่องสีขาวขนาดเล็กกล่องใดกล่องหนึ่งที่ขอบของพื้นที่วาดรูปให้มีขนาดที่ต้องการ

  • เมื่อต้องการปรับขนาดพื้นที่วาดรูปด้วยการป้อนขนาดที่เจาะจง ให้คลิกปุ่ม ระบายสีรูปภาพของปุ่ม 'ระบายสี' แล้วคลิก คุณสมบัติ ในกล่อง ความกว้าง และ ความสูง ให้ป้อนความกว้างและความสูงใหม่ แล้วคลิก ตกลง

การเอียงวัตถุ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก เลือก แล้วลากตัวชี้เพื่อเลือกพื้นที่หรือวัตถุ

 2. คลิก ปรับขนาด

 3. ในกล่องโต้ตอบ การปรับขนาดและการเอียง ให้พิมพ์จำนวนที่จะเอียงพื้นที่ที่เลือก (เป็นองศา) ในกล่อง แนวนอน และ แนวตั้ง ในพื้นที่ เอียง (องศา) แล้วคลิก ตกลง

การย้ายและการคัดลอกวัตถุ

หลังจากที่คุณเลือกวัตถุ คุณจะสามารถตัดหรือคัดลอกรายการที่เลือกได้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถใช้วัตถุหนึ่งๆ ได้หลายครั้งในรูปภาพของคุณถ้าคุณต้องการ หรือย้ายวัตถุ (เมื่อถูกเลือก) ไปเป็นส่วนใหม่ของรูปภาพของคุณ

แสดงทั้งหมด

การตัดและวาง

ใช้ ตัดรูปภาพของปุ่ม 'ตัด' เพื่อตัดวัตถุที่เลือกและวางลงในส่วนอื่นของรูปภาพของคุณ เมื่อคุณตัดพื้นที่ที่เลือก พื้นที่ที่ตัดจะถูกแทนที่ด้วยสีพื้นหลัง ดังนั้น ถ้ารูปภาพของคุณมีสีพื้นหลังแบบทึบ คุณอาจต้องการเปลี่ยนสีของ สี 2 เพื่อให้ตรงกับสีพื้นหลังก่อนที่จะตัดวัตถุ
 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูป ให้คลิก เลือก แล้วลากตัวชี้เพื่อเลือกพื้นที่หรือวัตถุที่คุณต้องการตัด

 2. ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก ตัด

 3. ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง

 4. วัตถุที่วางจะยังคงถูกเลือกอยู่ ให้ย้ายวัตถุไปยังตำแหน่งใหม่ที่คุณต้องการให้วัตถุนั้นปรากฏในรูปภาพของคุณ

การคัดลอกและวาง

ใช้ คัดลอกรูปภาพของปุ่ม 'คัดลอก' เพื่อคัดลอกวัตถุที่เลือกใน 'ระบายสี' ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากถ้าคุณมีเส้น รูปร่าง หรือข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในรูปภาพของคุณหลายครั้ง
 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูป ให้คลิก เลือก แล้วลากตัวชี้เพื่อเลือกพื้นที่หรือวัตถุที่คุณต้องการคัดลอก

 2. ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

 3. ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง

 4. วัตถุที่วางจะยังคงถูกเลือกอยู่ ให้ย้ายวัตถุนั้นไปยังตำแหน่งใหม่ที่คุณต้องการให้สำเนาปรากฏในรูปภาพของคุณ

การวางรูปภาพลงใน 'ระบายสี'

ใช้ วางจาก เพื่อวางแฟ้มรูปภาพที่มีอยู่ลงใน 'ระบายสี' หลังจากที่คุณวางแฟ้มรูปภาพแล้ว คุณสามารถแก้ไขแฟ้มดังกล่าวโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแฟ้มต้นฉบับ (ถ้าหากคุณบันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อแฟ้มที่ต่างจากต้นฉบับ)

 1. ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง แล้วคลิก วางจาก

 2. เมื่อต้องการค้นหาแฟ้มรูปภาพที่คุณต้องการวางลงใน 'ระบายสี' ให้คลิก 'ระบายสี' แล้วคลิก เปิด

การทำงานกับสี

มีเครื่องมือหลายตัวที่จะช่วยคุณทำงานโดยเฉพาะกับสีใน 'ระบายสี' เครื่องมือจะช่วยให้คุณใช้สีที่คุณต้องการเมื่อคุณวาดและแก้ไขใน 'ระบายสี'

แสดงทั้งหมด

กล่องสี

กล่องสี เป็นตัวบอกสีของ สี 1 (สีเบื้องหน้า) และ สี 2 (สีพื้นหลัง) วิธีการใช้จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังทำใน 'ระบายสี'

รูปภาพของ 'กล่องสี'
กล่องสี
 • เมื่อใช้กล่องสี คุณสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเบื้องหน้าที่เลือก บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สี ให้คลิก สี 1 จากนั้นคลิกสี่เหลี่ยมสี

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเบื้องหน้าที่เลือก บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สี ให้คลิก สี 2 จากนั้นคลิกสี่เหลี่ยมสี

  • เมื่อต้องการระบายสีด้วยสีเบื้องหน้าที่เลือก ให้ลากตัวชี้

  • เมื่อต้องการระบายสีด้วยสีพื้นหลังที่เลือก ให้คลิกขวาในขณะที่ลากตัวชี้

ตัวเลือกสี

ใช้เครื่องมือ ตัวเลือกสีรูปภาพของเครื่องมือ 'ตัวเลือกสี' เพื่อตั้งค่าสีเบื้องหน้าหรือสีเบื้องหลังในปัจจุบัน ด้วยการเลือกสีจากรูปภาพ คุณสามารถตรวจสอบให้แน่ใจได้ว่าคุณกำลังใช้สีที่คุณต้องการเมื่อวาดรูปใน 'ระบายสี' เพื่อให้สีของคุณตรงกัน
 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกสีรูปภาพของเครื่องมือ 'ตัวเลือกสี'.
 2. คลิกสีในรูปภาพของคุณที่คุณต้องการตั้งค่าให้เป็นสีเบื้องหน้า หรือคลิกขวาที่สีในรูปภาพของคุณที่คุณต้องการตั้งค่าเป็นสีพื้นหลัง

การเติมด้วยสี

ใช้เครื่องมือ เติมด้วยสีรูปภาพของเครื่องมือ 'เติมด้วยสี' เพื่อเติมสีลงในรูปภาพทั้งรูปหรือรูปร่างที่แนบ
 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก เติมด้วยสีรูปภาพของเครื่องมือ 'เติมด้วยสี'
 2. ในกลุ่ม สี ให้คลิก สี 1 คลิกสีที่ต้องการ แล้วคลิกภายในพื้นที่เพื่อเติม

 3. เมื่อต้องการเอาสีออก แล้วแทนที่สีด้วยสีพื้นหลัง ให้คลิก สี 2 คลิกสีที่ต้องการ แล้วคลิกขวาที่พื้นที่เพื่อเติม

การแก้ไขสี

ใช้ แก้ไขสีรูปภาพของ 'แก้ไขสี' เพื่อเลือกสีใหม่ การผสมสีใน 'ระบายสี' ช่วยให้คุณเลือกสีที่ตรงตามที่คุณต้องการใช้
 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สี ให้คลิก แก้ไขสี

 2. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขสี ให้คลิกสีในชุดแบบสี แล้วคลิก ตกลง

  สีจะปรากฏในกล่องสีกล่องใดกล่องหนึ่งเพื่อให้คุณสามารถใช้สีนั้นใน 'ระบายสี' ได้

การดูรูปภาพของคุณ

การเปลี่ยนมุมมองใน 'ระบายสี' จะช่วยให้คุณเลือกวิธีที่คุณต้องการทำงานกับรูปภาพ คุณสามารถขยายบางส่วนของรูปภาพหรือทั้งรูปภาพได้ถ้าคุณต้องการ ในทางกลับกัน คุณสามารถย่อรูปภาพได้ถ้ารูปภาพใหญ่เกินไป นอกจากนั้น คุณยังสามารถแสดงไม้บรรทัดและเส้นตารางขณะที่คุณทำงานใน 'ระบายสี' ซึ่งสามารถช่วยให้คุณทำงานได้ดีขึ้นใน 'ระบายสี' ได้อีกด้วย

แสดงทั้งหมด

แว่นขยาย

ใช้เครื่องมือ แว่นขยายรูปภาพของเครื่องมือ 'แว่นขยาย' เพื่อขยายส่วนหนึ่งของรูปภาพของคุณ
 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก แว่นขยายรูปภาพของเครื่องมือ 'แว่นขยาย' เลื่อนแว่นขยาย แล้วคลิกเพื่อขยายส่วนของรูปที่แสดงในช่องสี่เหลี่ยม

  ลากแถบเลื่อนแนวนอนและแนวตั้งที่ด้านล่างและด้านขวาของหน้าต่างเพื่อเลื่อนรูปภาพไปมา

 2. เมื่อต้องการลดระดับการย่อ/ขยาย ให้คลิกขวาที่ 'แว่นขยาย' อีกครั้ง

การขยายและย่อ

ใช้ ขยาย และ ย่อ เพื่อดูมุมมองที่ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงของรูปของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจแก้ไขส่วนเล็กๆ ของรูปและต้องขยายเพื่อดูส่วนนั้น หรือในทางตรงข้ามที่อาจเกิดขึ้น คือ รูปภาพของคุณอาจมีขนาดใหญ่เกินกว่าหน้าจอ คุณจึงจำเป็นต้องย่อเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

ใน 'ระบายสี' มีสองสามวิธีในการขยายหรือย่อ โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการทำ

 1. เมื่อต้องการเพิ่มระดับการย่อ/ขยาย บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ขยาย

 2. เมื่อต้องการลดระดับย่อ/ขยาย บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ

 3. เมื่อต้องการดูรูปภาพในหน้าต่าง 'ระบายสี' ตามขนาดจริง บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก 100%

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการขยายและย่อรูปภาพ คุณยังสามารถคลิกปุ่ม 'ขยาย' รูปภาพของปุ่ม 'ขยาย' หรือ 'ย่อ' รูปภาพของปุ่ม 'ย่อ' บนแถบเลื่อน 'ย่อ/ขยาย' ที่ด้านล่างของหน้าต่าง 'ระบายสี' เพื่อเพิ่มหรือลดระดับการย่อ/ขยายได้อีกด้วย
  รูปภาพของแถบเลื่อน 'ย่อ/ขยาย'
  แถบเลื่อนย่อ/ขยาย

ไม้บรรทัด

ใช้ ไม้บรรทัด เพื่อดูไม้บรรทัดแนวนอนที่ด้านบนของพื้นที่วาดรูปและไม้บรรทัดแนวตั้งทางด้านซ้ายของพื้นที่วาดรูป ไม้บรรทัดจะช่วยให้คุณสามารถดูขนาดรูปภาพของคุณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อมีการปรับขนาดรูปภาพ

 1. เมื่อต้องการแสดงไม้บรรทัด บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม แสดงหรือซ่อน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม้บรรทัด

 2. เมื่อต้องการซ่อนไม้บรรทัด ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ไม้บรรทัด

เส้นตาราง

ใช้ เส้นตาราง เพื่อจัดแนวรูปร่างและเส้นเมื่อคุณวาดรูปใน 'ระบายสี' เส้นตารางมีประโยชน์มากเนื่องจากเส้นตารางสามารถช่วยแสดงการอ้างอิงการแสดงผลสำหรับขนาดของวัตถุขณะที่คุณวาดรูป และเส้นตารางสามารถช่วยให้คุณจัดแนววัตถุได้

 1. เมื่อต้องการแสดงเส้นตาราง บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม แสดงหรือซ่อน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เส้นตาราง

 2. เมื่อต้องการซ่อนเส้นตาราง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เส้นตาราง

เต็มหน้าจอ

ใช้ เต็มหน้าจอรูปภาพของปุ่ม 'เต็มหน้าจอ' เพื่อดูรูปภาพของคุณแบบเต็มหน้าจอ
 1. เมื่อต้องการดูรูปภาพบนทั้งหน้าจอ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม การแสดงผล ให้คลิก เต็มหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการออกจากโหมดเต็มหน้าจอและกลับไปยังหน้าต่าง 'ระบายสี' ให้คลิกรูปภาพ

การบันทึกและการใช้รูปภาพของคุณ

เมื่อทำการแก้ไขใน 'ระบายสี' คุณควรบันทึกงานของคุณบ่อยๆ เพื่อที่คุณจะได้ไม่สูญเสียงานของคุณไปโดยไม่ตั้งใจ หลังจากที่คุณบันทึกรูปภาพของคุณ คุณจะสามารถใช้รูปภาพดังกล่าวบนคอมพิวเตอร์หรือใช้รูปภาพดังกล่าวร่วมกับผู้อื่นในอีเมลได้

แสดงทั้งหมด

การบันทึกรูปภาพเป็นครั้งแรก

เมื่อคุณบันทึกรูปภาพใหม่เป็นครั้งแรก คุณต้องตั้งชื่อแฟ้มให้กับรูปภาพนั้น

 1. คลิกปุ่ม ระบายสีรูปภาพของปุ่ม 'ระบายสี' แล้วคลิก บันทึก
 2. ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกรูปแบบแฟ้มที่คุณต้องการ

 3. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อ แล้วคลิก บันทึก

การเปิดรูปภาพ

แทนที่จะเริ่มต้นด้วยรูปภาพใหม่ คุณอาจต้องการเปิดรูปภาพที่มีอยู่แล้วและแก้ไขใน 'ระบายสี'

 1. คลิกปุ่ม ระบายสีรูปภาพของปุ่ม 'ระบายสี' แล้วคลิก เปิด
 2. ค้นหารูปภาพที่คุณต้องการเปิดใน 'ระบายสี' คลิกรูปภาพ แล้วคลิก เปิด

การกำหนดรูปภาพของคุณให้เป็นพื้นหลังของเดสก์ท็อป

คุณยังสามารถกำหนดรูปภาพให้ใช้เป็นพื้นหลังของเดสก์ท็อปบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้อีกด้วย

 1. คลิกปุ่ม ระบายสีรูปภาพของปุ่ม 'ระบายสี' แล้วคลิก บันทึก
 2. คลิกปุ่ม ระบายสีรูปภาพของปุ่ม 'ระบายสี' ชี้ไปที่ ตั้งเป็นพื้นหลังของเดสก์ท็อป แล้วคลิกการตั้งค่าพื้นหลังของเดสก์ท็อปอย่างใดอย่างหนึ่ง

การส่งรูปภาพของคุณทางอีเมล

ถ้าคุณติดตั้งและกำหนดค่าโปรแกรมอีเมลบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว คุณจะสามารถแนบรูปภาพของคุณกับข้อความอีเมล แล้วใช้รูปภาพดังกล่าวร่วมกับผู้อื่นผ่านอีเมลได้

 1. คลิกปุ่ม ระบายสีรูปภาพของปุ่ม 'ระบายสี' แล้วคลิก บันทึก
 2. คลิกปุ่ม ระบายสีรูปภาพของปุ่ม 'ระบายสี' แล้วคลิก ส่งในอีเมล
 3. ในข้อความอีเมล ให้ใส่ที่อยู่อีเมลของผู้รับ พิมพ์ข้อความสั้นๆ แล้วส่งข้อความอีเมลที่มีรูปภาพแนบอยู่