เมื่อคุณทำงานกับคอมพิวเตอร์ งานแทบทุกอย่างจำเป็นต้องใช้โปรแกรม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการวาดรูป คุณจำเป็นต้องใช้โปรแกรมการวาดหรือการระบายสี เมื่อต้องการเขียนจดหมาย ให้คุณใช้โปรแกรมประมวลผลคำ เมื่อต้องการท่องอินเทอร์เน็ต ให้คุณใช้โปรแกรมที่เรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์ มีโปรแกรมมากมายนับพันที่พร้อมใช้งานสำหรับ Windows

การเปิดโปรแกรม

เมนูเริ่มเป็นเกตเวย์สำหรับโปรแกรมทุกโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการเปิดเมนูเริ่ม ให้คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของเมนูเริ่ม จะมีรายการแบบย่อของโปรแกรม ซึ่งรวมถึงอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ โปรแกรมอีเมล และโปรแกรมที่มีการใช้งานล่าสุดแสดงอยู่ เมื่อต้องการเปิดโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง ให้คลิกที่โปรแกรมนั้น

ถ้าคุณไม่พบโปรแกรมที่คุณต้องการจะเปิด แต่ทราบชื่อของโปรแกรมนั้น ให้พิมพ์ชื่อทั้งหมดหรือบางส่วนลงในกล่องค้นหาที่ด้านล่างของบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้ โปรแกรม ให้คลิกที่โปรแกรมเพื่อเปิดขึ้น

เมื่อคุณต้องการเรียกดูรายการที่สมบูรณ์ของโปรแกรม ให้คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เมนูเริ่ม (ภาพรวม)

เคล็ดลับ

 • คุณยังสามารถเปิดโปรแกรมได้ด้วยการเปิดแฟ้ม การเปิดแฟ้มจะเปิดโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มนั้นโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดแฟ้มหรือโฟลเดอร์

การใช้คำสั่งในโปรแกรม

โปรแกรมส่วนใหญ่จะมี คำสั่ง (การกระทำ) มากมายหลายสิบหรืออาจหลายร้อยคำสั่งที่คุณสามารถใช้ทำงานกับโปรแกรมนั้นได้ คำสั่งเหล่านี้ส่วนใหญ่จะจัดระเบียบอยู่ใน Ribbon ซึ่งอยู่ใต้แถบชื่อเรื่อง

Ribbon ใน 'ระบายสี'
Ribbon ใน 'ระบายสี'

ในบางโปรแกรม คำสั่งอาจอยู่ภายใต้ เมนู ซึ่งเมนูของโปรแกรมจะแสดงรายการของตัวเลือกต่างๆ สำหรับคุณเช่นเดียวกับเมนูของภัตตาคาร เมื่อต้องการให้หน้าจอดูมีระเบียบ เมนูจะถูกซ่อนไว้จนกว่าคุณจะคลิกชื่อของเมนูเหล่านั้นใน แถบเมนู ที่อยู่ภายใต้แถบชื่อเรื่อง

เมื่อต้องการเลือกคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งที่แสดงรายการอยู่บน Ribbon ให้คลิกคำสั่งนั้น ในบางครั้ง กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นซึ่งคุณสามารถเลือกตัวเลือกอื่นเพิ่มเติมได้ ถ้าคำสั่งไม่พร้อมใช้งานและไม่สามารถคลิกได้ จะแสดงให้เห็นเป็นสีเทา

ในบางโปรแกรม แถบเครื่องมือ จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งที่มีการใช้งานบ่อยได้ในรูปแบบของปุ่มหรือไอคอน โดยปกติแล้วคำสั่งเหล่านี้จะปรากฏอยู่ในเมนูของโปรแกรมเช่นกัน แต่ถ้าอยู่ในแถบเครื่องมือคุณจะสามารถเลือกคำสั่งได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว โดยทั่วไปแล้ว แถบเครื่องมือจะอยู่ที่ด้านล่างของแถบเมนู

การคลิกปุ่มแถบเครื่องมือจะเป็นการดำเนินการตามคำสั่ง ตัวอย่างเช่น ใน WordPad การคลิกปุ่ม บันทึกรูปภาพของปุ่ม 'บันทึก' จะเป็นการบันทึกเอกสาร เมื่อต้องการทราบว่าปุ่มแถบเครื่องมือใดมีหน้าที่อะไร ให้ชี้ไปที่ปุ่มนั้น ชื่อหรือฟังก์ชันของปุ่มจะแสดงขึ้นมา
รูปภาพของตัวชี้เมาส์เหนือปุ่ม 'พิมพ์' ใน WordPad ที่แสดงคำแนะนำเครื่องมือ
ชี้ไปที่ปุ่มแถบเครื่องมือเพื่อดูฟังก์ชันของปุ่ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้เมนู ปุ่ม แถบ และกล่อง

การสร้างเอกสารใหม่

โปรแกรมส่วนมากให้คุณสามารถสร้าง แก้ไข บันทึก และพิมพ์เอกสารได้ โดยทั่วไปแล้ว เอกสารก็คือแฟ้มชนิดหนึ่งที่คุณสามารถแก้ไขได้ ตัวอย่างเช่น แฟ้มประมวลผลคำคือเอกสารชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับกระดาษคำนวณ ข้อความอีเมล และงานนำเสนอ อย่างไรก็ตาม คำว่า เอกสาร และ แฟ้ม มักจะใช้แทนกันได้ รูปภาพ คลิปเพลง และวิดีโอที่คุณสามารถแก้ไขได้ โดยทั่วไปจะเรียกว่าแฟ้ม แม้ว่าในทางเทคนิคสิ่งเหล่านี้จะเป็นเอกสารก็ตาม

บางโปรแกรม ได้แก่ WordPad, 'แผ่นจดบันทึก' และ 'ระบายสี' จะเปิดเอกสารเปล่าที่ไม่มีชื่อโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดโปรแกรม เพื่อให้คุณสามารถเริ่มงานได้ทันที คุณจะเห็นพื้นที่สีขาวขนาดใหญ่และคำทั่วไป เช่น "ไม่มีชื่อ" หรือ "เอกสาร" ในแถบชื่อเรื่องของโปรแกรม

รูปภาพของแถบชื่อเรื่องใน WordPad
แถบชื่อเรื่องใน WordPad

ถ้าโปรแกรมของคุณไม่ได้เปิดเอกสารใหม่ให้โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มทำงาน คุณสามารถเปิดเอกสารใหม่ได้ด้วยตนเอง

 • คลิกเมนู แฟ้ม ในโปรแกรมที่คุณใช้อยู่ แล้วคลิก สร้าง
  หรือ
  คลิกปุ่มเมนู รูปภาพของปุ่มเมนู แล้วคลิก สร้าง ถ้าคุณสามารถเปิดเอกสารได้มากกว่าหนึ่งชนิดในโปรแกรม คุณอาจจำเป็นต้องเลือกชนิดของเอกสารจากรายการด้วย

การบันทึกเอกสาร

ในขณะที่คุณกำลังทำงานอยู่กับเอกสาร การเพิ่มและการเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) ของคอมพิวเตอร์ การเก็บข้อมูลใน RAM นี้เป็นการเก็บเพียงชั่วคราว ถ้าคอมพิวเตอร์ถูกปิดหรือหมดพลังงาน ข้อมูลใดๆ ที่อยู่ใน RAM จะถูกลบออก

การบันทึก เอกสารจะช่วยให้คุณสามารถตั้งชื่อและเก็บเอกสารนั้นได้อย่างถาวรในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วยวิธีนี้ เอกสารจะได้รับการเก็บรักษาไว้แม้ว่าจะมีการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว และคุณยังสามารถเปิดเอกสารนั้นได้อีกในภายหลัง

เมื่อต้องการบันทึกเอกสาร

 1. คลิกเมนู แฟ้ม และคลิก บันทึก
  หรือ
  คลิกปุ่ม บันทึกรูปภาพของปุ่ม 'บันทึก'
 2. ถ้าคุณกำลังบันทึกเอกสารเป็นครั้งแรก โปรแกรมจะขอให้คุณใส่ชื่อของเอกสารรวมทั้งตำแหน่งที่ตั้งที่จะบันทึกลงในคอมพิวเตอร์

แม้ว่าคุณได้บันทึกเอกสารไปแล้วครั้งหนึ่ง คุณก็ยังต้องบันทึกเอกสารนั้นอีกเป็นระยะๆ ในระหว่างที่ทำงาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณได้ทำไว้ตั้งแต่ที่ได้บันทึกเอกสารนั้นครั้งล่าสุดได้ถูกเก็บไว้ใน RAM ไม่ใช่ในฮาร์ดดิสก์ ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียงานที่ทำแล้วโดยไม่คาดคิดเนื่องจากปัญหาด้านพลังงานหรือปัญหาอื่นๆ จึงควรบันทึกเอกสารทุกสองสามนาที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การบันทึกแฟ้ม

การย้ายข้อมูลระหว่างแฟ้ม

โปรแกรมส่วนใหญ่ให้คุณสามารถใช้ข้อความและรูปร่วมกันระหว่างโปรแกรมได้ เมื่อคุณคัดลอกข้อมูล ข้อมูลนั้นจะเข้าไปอยู่ในพื้นที่เก็บข้อมูลชั่วคราวที่เรียกว่า 'คลิปบอร์ด' จากที่นั่น คุณสามารถวางข้อมูลลงในเอกสารได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มย้ายข้อมูล คุณควรเข้าใจวิธีการสลับหน้าต่างที่เปิดอยู่บนเดสก์ท็อปของคุณเสียก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การทำงานกับหน้าต่าง

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการคัดลอกหรือย้ายข้อความจากเอกสารหนึ่งไปยังเอกสารอื่น

 1. ในเอกสาร เลือกข้อความที่คุณต้องการคัดลอกหรือย้าย (เมื่อต้องการเลือกข้อความ ให้ลากตัวชี้ไปบนข้อความนั้น สิ่งที่เลือกจะถูกเน้น)

 2. คลิกเมนู แก้ไข แล้วคลิก คัดลอก หรือ ตัด (การ คัดลอก จะปล่อยข้อมูลให้อยู่ในเอกสารเดิมของคุณ การ ตัด จะเอาข้อมูลออกจากเอกสาร)
  หรือ
  บนแท็บ หน้าแรก คลิก คัดลอก หรือ ตัด

 3. สลับไปยังเอกสารที่คุณต้องการให้ข้อความนั้นปรากฏ จากนั้นคลิกตำแหน่งในเอกสาร

 4. คลิกเมนู แก้ไข แล้วคลิก วาง คุณสามารถวางข้อความได้หลายครั้ง
  หรือ
  บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก วาง

เมื่อต้องการคัดลอกรูปภาพจากเว็บเพจไปยังเอกสาร

 1. บนเว็บเพจ คลิกขวาที่รูปภาพที่คุณต้องการคัดลอก แล้วคลิก คัดลอก

 2. สลับไปยังเอกสารที่คุณต้องการให้รูปภาพนั้นปรากฏ จากนั้นคลิกตำแหน่งในเอกสาร

 3. คลิกเมนู แก้ไข แล้วคลิก วาง คุณสามารถวางรูปภาพได้หลายครั้ง
  หรือ
  บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก วาง

หมายเหตุ

 • คุณไม่สามารถวางรูปภาพลงใน 'แผ่นจดบันทึก' ให้ใช้ WordPad หรือโปรแกรมประมวลผลคำอื่นๆ แทน

การยกเลิกการกระทำล่าสุดของคุณ

โปรแกรมส่วนใหญ่ให้คุณสามารถยกเลิก (ย้อนกลับ) การกระทำหรือข้อผิดพลาดที่คุณได้ทำไว้ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลบย่อหน้าในเอกสาร WordPad โดยไม่ตั้งใจ คุณสามารถเรียกย่อหน้านั้นกลับคืนได้โดยใช้คำสั่ง 'เลิกทำ' ถ้าคุณวาดเส้นที่คุณไม่ต้องการใน 'ระบายสี' ให้เลิกทำเส้นนั้น จากนั้นเส้นจะหายไป

เมื่อต้องการยกเลิกการกระทำ

 • คลิกเมนู แก้ไข และคลิก เลิกทำ
  หรือ
  คลิกปุ่ม เลิกทำรูปภาพของปุ่ม 'เลิกทำ'

การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับโปรแกรม

โปรแกรมเกือบทุกโปรแกรมจะมาพร้อมกับระบบ 'วิธีใช้' ที่มีอยู่แล้วภายในโปรแกรมนั้นๆ เพื่อใช้ในกรณีที่คุณสับสนเกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรม

เมื่อต้องการเข้าถึงระบบ 'วิธีใช้' ของโปรแกรม

 • คลิกเมนู วิธีใช้ แล้วคลิกรายการแรกในชุดรายการ เช่น "ดูวิธีใช้" "หัวข้อวิธีใช้" หรือข้อความที่คล้ายกัน (ชื่อของรายการนี้จะแตกต่างกันไป)
  หรือ
  คลิกปุ่ม วิธีใช้รูปภาพของปุ่ม 'วิธีใช้'

  เคล็ดลับ

  • คุณยังสามารถเข้าถึงระบบ 'วิธีใช้' ของโปรแกรมได้ด้วยการกด F1 แป้นฟังก์ชันนี้จะเปิด 'วิธีใช้' ในโปรแกรมได้เกือบทุกโปรแกรม

นอกเหนือจากวิธีใช้เฉพาะโปรแกรมแล้ว กล่องโต้ตอบบางชนิดยังมีการเชื่อมโยงไปยัง 'วิธีใช้' เกี่ยวกับฟังก์ชันเฉพาะอื่นๆ ด้วย ถ้าคุณเห็นเครื่องหมายคำถามที่อยู่ภายในวงกลมหรือสี่เหลี่ยม หรือการเชื่อมโยงข้อความที่มีสีและขีดเส้นใต้ไว้ ให้คลิกเครื่องหมายหรือการเชื่อมโยงนั้นเพื่อเปิดหัวข้อ 'วิธีใช้'

รูปภาพการเชื่อมโยงของ 'วิธีใช้' ในกล่องโต้ตอบและหน้าต่าง
การเชื่อมโยง 'วิธีใช้'

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การขอความช่วยเหลือ

การออกจากโปรแกรม

เมื่อต้องการออกจากโปรแกรม ให้คลิกปุ่ม ปิดรูปภาพของปุ่ม 'ปิด' ที่มุมบนขวาของหน้าต่างโปรแกรม หรือคลิกเมนู แฟ้ม แล้วคลิก ออก

กรุณาจำไว้ว่าคุณต้องบันทึกเอกสารก่อนออกจากโปรแกรม ถ้าคุณมีงานที่ยังไม่ได้บันทึกและพยายามที่จะออกจากโปรแกรม โปรแกรมจะถามคุณว่าคุณต้องการบันทึกเอกสารนั้นหรือไม่

รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'ระบายสี'
กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นถ้าคุณออกจากโปรแกรมโดยที่ยังไม่ได้บันทึกงานของคุณ
 • เมื่อต้องการบันทึกเอกสารแล้วจึงออกจากโปรแกรม ให้คลิก บันทึก

 • เมื่อต้องการออกจากโปรแกรมโดยไม่บันทึกเอกสาร ให้คลิก ไม่ต้องบันทึก

 • เมื่อต้องการกลับไปยังโปรแกรมอีกครั้งโดยไม่ออกจากโปรแกรม ให้คลิก ยกเลิก

การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งโปรแกรม

คุณไม่ได้ถูกจำกัดให้ใช้เฉพาะโปรแกรมที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถซื้อโปรแกรมใหม่ในรูปของซีดีหรือดีวีดี หรือจะดาวน์โหลดโปรแกรม (ไม่ว่าจะเป็นแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่าย) จากอินเทอร์เน็ตก็ได้

การติดตั้ง โปรแกรมหมายถึงการเพิ่มโปรแกรมนั้นลงในคอมพิวเตอร์ หลังจากติดตั้งแล้ว โปรแกรมนั้นจะปรากฏในเมนูเริ่มในรายการ 'โปรแกรมทั้งหมด' บางโปรแกรมอาจเพิ่มทางลัดไว้บนเดสก์ท็อปของคุณด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้งโปรแกรม