การใช้อักขระพิเศษ (ผังอักขระ): คำถามที่ถามบ่อย


ต่อไปนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามบางส่วนเกี่ยวกับการใช้อักขระพิเศษและ 'ผังอักขระ'

แสดงทั้งหมด

อักขระพิเศษคืออะไร

อักขระพิเศษคืออักขระที่ไม่สามารถพบได้บนแป้นพิมพ์ของคุณ คุณสามารถแทรกอักขระพิเศษได้โดยการใช้ 'ผังอักขระ' หรือการกดแป้นบางปุ่มบนแป้นพิมพ์พร้อมกัน

'ผังอักขระ' คืออะไร

'ผังอักขระ' ช่วยให้คุณสามารถดูอักขระที่มีอยู่ใน แบบอักษร ที่เลือกได้ เมื่อใช้ 'ผังอักขระ' คุณจะสามารถคัดลอกอักขระแต่ละตัวหรือกลุ่มอักขระไปไว้ที่ คลิปบอร์ด และวางอักขระเหล่านั้นไว้ในโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งที่สามารถแสดงอักขระได้

ฉันจะเปิด 'ผังอักขระ' ได้อย่างไร

เปิด 'ผังอักขระ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ผังอักขระ จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก ผังอักขระ

ฉันจะแทรกอักขระพิเศษลงในเอกสารได้อย่างไร

 1. เปิด 'ผังอักขระ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ผังอักขระ จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก ผังอักขระ

 2. คลิกรายการ แบบอักษร แล้วคลิกแบบอักษรที่คุณต้องการใช้

 3. คลิกอักขระพิเศษที่คุณต้องการแทรกลงในเอกสาร

 4. คลิก เลือก แล้วคลิก คัดลอก

 5. เปิดเอกสารของคุณ แล้วคลิกตำแหน่งในเอกสารที่คุณต้องการให้อักขระพิเศษปรากฏ

 6. คลิกเมนู แก้ไข แล้วคลิก วาง

เคล็ดลับ

 • โปรแกรมหลายตัวจะอนุญาตให้คุณลากอักขระพิเศษลงในเอกสารได้ โดยคลิกอักขระที่คุณต้องการคัดลอก เมื่ออักขระปรากฏขนาดใหญ่ขึ้น ให้ลากอักขระนั้นไปไว้ในเอกสารที่เปิดอยู่

อักขระส่วนตัวคืออะไร

อักขระส่วนตัวคือตัวอักษรหรืออักขระโลโก้เฉพาะที่สร้างขึ้นโดยการใช้ 'ตัวแก้ไขอักขระส่วนตัว'

ฉันจะสร้างอักขระส่วนตัวได้อย่างไร

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการสร้างอักขระส่วนตัว ให้ดูที่ 'ตัวแก้ไขอักขระส่วนตัว' คืออะไร

ฉันจะแทรกอักขระส่วนตัวลงในเอกสารได้อย่างไร

 1. เปิด 'ผังอักขระ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ผังอักขระ จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก ผังอักขระ

 2. คลิกที่รายการ แบบอักษร แล้วคลิกแบบตัวอักษรที่คุณได้เชื่อมโยงไปยังอักขระส่วนตัวของคุณ

 3. คลิกอักขระส่วนตัวที่คุณต้องการแทรกลงในเอกสาร

 4. คลิก เลือก แล้วคลิก คัดลอก

 5. เปิดเอกสาร แล้วคลิกตำแหน่งในเอกสารที่คุณต้องการให้อักขระส่วนตัวปรากฏ

 6. คลิกเมนู แก้ไข แล้วคลิก วาง

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณไม่ลบอักขระที่คัดลอกไว้ก่อนหน้านี้ในกล่อง อักขระที่จะคัดลอก อักขระเหล่านั้นจะถูกคัดลอกมาพร้อมกับอักขระใหม่ที่คุณเลือก

 • ถ้าอักขระส่วนตัวไม่ปรากฏในเอกสารอย่างถูกต้อง ให้เลือกอักขระในเอกสารและเปลี่ยนแบบอักษรให้ตรงกับแบบอักษรที่คุณเชื่อมโยงไปไว้ใน 'ผังอักขระ'

 • ถ้าคุณทราบค่าการกดแป้นพิมพ์ของอักขระพิเศษที่คุณต้องการแทรก คุณสามารถแทรกอักขระพิเศษลงในเอกสารของคุณโดยตรงได้โดยใช้แป้นพิมพ์ของคุณ วิธีการคือ เปิดเอกสารและวางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการให้อักขระพิเศษปรากฏ จากนั้น ขณะที่เปิด Num Lock อยู่ ให้กดแป้น Alt ค้างไว้ แล้วกดแป้นบนแป้นพิมพ์ตัวเลขที่แทนค่าการกดแป้นพิมพ์ของอักขระที่คุณต้องการป้อน หลังจากคุณพิมพ์เสร็จแล้ว ให้ปล่อยแป้น Alt

ฉันจะค้นหาอักขระตามชื่อได้อย่างไร

 1. เปิด 'ผังอักขระ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ผังอักขระ จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก ผังอักขระ

 2. คลิกที่รายการ แบบอักษร แล้วคลิกแบบอักษรที่คุณต้องการค้นหา

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย มุมมองขั้นสูง

 4. คลิกรายการ ชุดอักขระ แล้วคลิกชุดอักขระที่คุณต้องการใช้ค้นหา

  ถ้าไม่มีชุดอักขระที่คุณต้องการ ให้เลือกแบบอักษรอื่นในรายการ แบบอักษร

 5. ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ชื่อทั้งหมดหรือบางส่วนของอักขระที่คุณกำลังค้นหา ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหาตัวอักษรกรีกใดๆ ให้พิมพ์ Greek หรือถ้าต้องการค้นหาอักขระซิริลลิก Zhe ให้พิมพ์ Zhe

 6. คลิก ค้นหา

  'ผังอักขระ' จะแสดงอักขระที่ตรงกับที่คุณค้นหา

 7. เมื่อต้องการเริ่มค้นหาใหม่ ให้คลิก ตั้งค่าใหม่

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการดูชื่อของอักขระตัวใดตัวหนึ่งและโค้ดเลขฐานสิบหกของอักขระ ให้ชี้ไปที่อักขระนั้น เมื่อคุณคลิกที่อักขระนั้น ข้อมูลนี้อาจจะปรากฏขึ้นที่แถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าต่าง 'ผังอักขระ' และเป็นตัวอย่างคำค้นหาที่คุณใช้ค้นหาเพิ่มเติม

ฉันจะค้นหาอักขระตามประเภทของ Unicode ได้อย่างไร

ประเภทของ Unicode ถูกใช้เพื่อจัดกลุ่มชนิดของอักขระที่คล้ายกันที่มีอยู่ในแบบอักษรหนึ่ง ตัวอย่างเช่น Currency Unicode จะจัดกลุ่มสัญลักษณ์สกุลเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในแบบอักษรหนึ่ง

 1. เปิด 'ผังอักขระ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ผังอักขระ จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก ผังอักขระ

 2. คลิกที่รายการ แบบอักษร แล้วคลิกแบบอักษรที่คุณต้องการค้นหา

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย มุมมองขั้นสูง

 4. คลิกรายการ จัดกลุ่มตาม แล้วคลิก ช่วงย่อย Unicode เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ จัดกลุ่มตาม

 5. ในกล่องโต้ตอบ จัดกลุ่มตาม และในรายการ ช่วงย่อย Unicode ให้คลิกประเภทของอักขระที่คุณต้องการดู

  เมื่อคุณคลิกประเภทหนึ่ง 'ผังอักขระ' จะแสดงอักขระที่อยู่ในประเภทนั้นขึ้นมา

 6. เมื่อคุณพบอักขระที่คุณค้นหา ให้คลิก เลือก แล้วคลิก คัดลอก

ฉันจะค้นหาอักขระตามค่าของ Unicode ได้อย่างไร

 1. เปิด 'ผังอักขระ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ผังอักขระ จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก ผังอักขระ

 2. คลิกที่รายการ แบบอักษร แล้วคลิกแบบอักษรที่คุณต้องการค้นหา

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย มุมมองขั้นสูง

 4. คลิกรายการ ชุดอักขระ แล้วคลิก Unicode

 5. คลิกรายการ จัดกลุ่มตาม แล้วคลิก ทั้งหมด

 6. ในกล่อง ไปยัง Unicode ให้พิมพ์ค่า Unicode ที่มีอักขระสี่ตัวของอักขระที่คุณจะค้นหา

  อักขระนั้นจะถูกเน้นโดยอัตโนมัติในตารางอักขระ

เคล็ดลับ

 • ใน 'ผังอักขระ' อักขระทั้งหมดในแบบอักษรหนึ่งจะปรากฏตามลำดับของค่า Unicode ของอักขระ ถ้าคุณไม่ทราบค่า Unicode ของอักขระที่จะค้นหา คุณสามารถเลื่อนไปตามอักขระในแบบอักษรเพื่อค้นหาได้

ฉันจะค้นหาอักขระจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลีตามการออกเสียงได้อย่างไร

คุณสามารถค้นหาอักขระตามการออกเสียงของอักขระได้ตามชุดอักขระต่อไปนี้ อักษรคันจิของญี่ปุ่นโดยฮิระงะนะ อักษรฮันจาของเกาหลีโดยฮันกุล จีนประยุกต์โดย PinYin และจีนดั้งเดิมโดยปอพอมอฟอ โดยชุดอักขระจะต้องติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเพิ่มหรือการเปลี่ยนภาษาสำหรับการป้อนค่า

 1. เปิด 'ผังอักขระ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ผังอักขระ จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก ผังอักขระ

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย มุมมองขั้นสูง

 3. คลิกรายการ จัดกลุ่มตาม แล้วคลิกกลุ่มอักขระกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดต่อไปนี้เพื่อเปิดกล่อง จัดกลุ่มตาม

  • อักษรคันจิของญี่ปุ่นโดยฮิระงะนะ

  • อักษรฮันจาของเกาหลีโดยฮันกุล

  • จีนประยุกต์ โดย PinYin

  • จีนดั้งเดิมโดยปอพอมอฟอ

 4. ในกล่อง จัดกลุ่มตาม ให้คลิกอักขระที่ตรงกับเสียงที่คุณต้องการค้นหา

  'ผังอักขระ' จะแสดงอักขระที่เริ่มด้วยเสียงตามที่คุณเลือกต้องการความช่วยเหลือหรือไม่