การตรวจสอบบัญชี Outlook.com ของคุณ

บางครั้งผู้ส่งสแปมใช้โปรแกรมอัตโนมัติเพื่อสร้าง Microsoft Outlook หรือบัญชีอีเมลอื่นๆ แล้วจึงส่งอีเมลขยะถึงผู้อื่น ด้วยเหตุนี้คุณจึงได้รับการแจ้งให้ตรวจสอบบัญชีของคุณในครั้งแรกที่คุณพยายามส่งข้อความทางอีเมลจาก Outlook

เมื่อคุณคลิกลิงก์การตรวจสอบ ระบบจะขอให้คุณพิมพ์ชุดอักขระที่สุ่มขึ้นมาตามที่ปรากฏในรูปภาพ (คุณสามารถฟังไฟล์เสียงเพื่อให้อ่านอักขระให้คุณฟังหากต้องการ)

เมื่อคุณป้อนอักขระที่แสดงแล้ว จะถือว่าคุณได้พิสูจน์ว่าคุณคือมนุษย์ ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ Outlook จะแจ้งให้คุณยืนยันบัญชีของคุณอีกครั้งเป็นครั้งคราว เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นคุณจริงๆ และบัญชีของคุณไม่ได้ถูกบุกรุกโดยผู้ส่งสแปม

ไปที่ Outlook.com

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่