การดูข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคุณ


คุณสามารถดูสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้ด้วยการเปิด 'ระบบ' ใน 'แผงควบคุม' คุณสามารถดูข้อมูลฮาร์ดแวร์พื้นฐาน เช่น ชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบที่สำคัญด้วยการคลิกที่การเชื่อมโยงในบานหน้าต่างด้านซ้ายของ 'ระบบ'

  • เปิด 'ระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

แสดงทั้งหมด

การดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ระบบจะแสดงมุมมองสรุปของรายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งประกอบด้วย

  • Windows รุ่น แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของ Windows ที่เรียกใช้อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • ระบบ แสดงคะแนนฐานของ 'ดัชนีการใช้งาน Windows' ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งเป็นตัวเลขที่อธิบายถึงความสามารถโดยรวมของคอมพิวเตอร์ของคุณ ชนิด ความเร็ว และจำนวนของตัวประมวลผลของคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงที่นี่ ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้ตัวประมวลผลหลายตัว ตัวอย่างเช่น ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีตัวประมวลผลสองตัว คุณจะเห็น "(ตัวประมวลผล 2 ตัว)" แสดงอยู่ นอกจากนี้ สิ่งที่แสดงอีกคือจำนวนหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) ที่ติดตั้ง และในบางกรณีจะแสดงจำนวนหน่วยความจำที่ Windows สามารถใช้งานได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนฐานของคอมพิวเตอร์และความหมายของคะแนน ให้ดูที่ 'ดัชนีการใช้งาน Windows' คืออะไร

  • การตั้งค่าชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และเวิร์กกรุ๊ป แสดงชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณและข้อมูลเกี่ยวกับเวิร์กกรุ๊ปหรือโดเมน คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้และเพิ่มบัญชีผู้ใช้ได้ด้วยการคลิกที่ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

  • การเปิดใช้งาน Windows การเปิดใช้งานจะตรวจสอบว่าสำเนา Windows ของคุณเป็นของแท้ ซึ่งช่วยป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดใช้งาน Windows 7: คำถามที่ถามบ่อย

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบของ Windows

การเชื่อมโยงต่างๆ ในบานหน้าต่างด้านซ้ายช่วยให้คุณเข้าถึงการตั้งค่าระบบเพิ่มเติม

  • ตัวจัดการอุปกรณ์ ใช้ตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ และปรับปรุงโปรแกรมควบคุม

  • การตั้งค่าระยะไกล เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับ 'เดสก์ท็อประยะไกล' ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ระยะไกล และ 'ความช่วยเหลือระยะไกล' ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเชิญบุคคลอื่นให้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของคอมพิวเตอร์ได้

  • การป้องกันระบบ จัดการการตั้งค่าต่างๆ ที่สร้างจุดคืนค่าขึ้นโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ 'การคืนค่าระบบ' นำไปใช้ในการคืนค่าสำหรับการตั้งค่าระบบของคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งาน 'การป้องกันระบบ' สำหรับดิสก์ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณสามารถสร้างจุดคืนค่าด้วยตนเองได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ค้นหาคำว่า "การคืนค่าระบบ" ใน Help and Support ของ Windows

  • การตั้งค่าระบบขั้นสูง ใช้การตั้งค่าขั้นสูงเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน โพรไฟล์ผู้ใช้ และการเริ่มต้นระบบ รวมถึง 'การป้องกันการดำเนินการข้อมูล' ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบโปรแกรมและรายงานการโจมตีด้านความปลอดภัยที่เป็นไปได้ คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหน่วยความจำเสมือนของคอมพิวเตอร์ของคุณได้ด้วยต้องการความช่วยเหลือหรือไม่