การดูและการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่พร้อมใช้งาน


ถ้าคุณมีแล็ปท็อป คุณสามารถเห็นรายการเครือข่ายไร้สายที่พร้อมใช้งาน แล้วเชื่อมต่อกับเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่ง ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เครือข่ายไร้สายจะปรากฏเฉพาะเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณมีอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายและโปรแกรมควบคุมติดตั้งอยู่ และเปิดใช้งานอะแดปเตอร์ดังกล่าว

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการดูและเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สายที่พร้อมใช้งาน (0.36)

เมื่อต้องการดูและเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายที่พร้อมใช้งาน

  1. เปิด 'เชื่อมต่อไปยังเครือข่าย' โดยคลิกที่ไอคอนเครือข่าย (รูปภาพของไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ รูปภาพของไอคอนเครือข่ายแบบผ่านสาย) ในพื้นที่แจ้งให้ทราบ

  2. ในรายการเครือข่ายไร้สายที่พร้อมใช้งาน ให้คลิกเครือข่าย แล้วคลิก เชื่อมต่อ

    เครือข่ายบางเครือข่ายต้องมี คีย์เพื่อความปลอดภัยของเครือข่าย หรือ วลีรหัสผ่าน เมื่อต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่ง ให้ขอคีย์ความปลอดภัยหรือวลีรหัสผ่านจากผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ

คำเตือน

  • คุณควรเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่มีการเปิดใช้งานระบบความปลอดภัยไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม ถ้าคุณเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่ไม่ปลอดภัย ให้ระวังว่าบุคคลที่มีเครื่องมือที่ถูกต้องสามารถมองเห็นทุกสิ่งที่คุณทำรวมถึงเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม เอกสารที่คุณกำลังทำงานอยู่ และชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณใช้ การเปลี่ยนตำแหน่งบนเครือข่ายของคุณเป็น 'สาธารณะ' จะช่วยลดความเสี่ยงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเลือกตำแหน่งบนเครือข่าย และ ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าเครือข่ายไร้สายมีความปลอดภัยหรือไม่

ถ้าคุณต้องการติดตั้งเครือข่ายไร้สายของคุณเอง ให้ดูที่ วิธีการติดตั้งเครือข่ายในบ้านใน Windows 7ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่