ไวรัส: คำถามที่ถามบ่อย


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับไวรัสหนอนไวรัส และม้าโทรจัน

แสดงทั้งหมด

ไวรัสคืออะไร

ไวรัสคือโปรแกรมที่สามารถจำลองตัวเองได้ ซึ่งจะแพร่กระจายโดยการทำสำเนาตัวเองบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโดยการแทรกรหัสคอมพิวเตอร์ลงในโปรแกรมหรือแฟ้มระบบปฏิบัติการ ไวรัสไม่ได้ทำลายแฟ้มหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เสมอไป แต่โดยปกติจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและความเสถียรของเครื่องคอมพิวเตอร์ สาเหตุที่ไวรัสจะติดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือแพร่กระจายนั้น มักเกิดจากการกระทำบางอย่างของคุณ เช่น การเปิดสิ่งที่แนบมากับอีเมลที่ติดไวรัส

ไวรัสทุกตัวเป็นอันตรายหรือไม่

ใช่ แตกต่างตามระดับความรุนแรง อันตรายของไวรัสมีตั้งแต่การทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลงไปจนถึงทำให้โปรแกรมและข้อมูลสูญหาย ในกรณีที่ร้ายแรงที่สุด ไวรัสจะลบหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลและโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ไวรัสบางตัวในอีเมลจะส่งข้อมูลที่เป็นความลับในข้อความต่างๆ เมื่อมีการแพร่กระจาย แม้ในกรณีที่ไวรัสไม่ได้ทำลายข้อมูลโดยตรง แต่กระบวนการจำลองตัวเองของไวรัสจะทำให้คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทำงานช้าลง

หนอนไวรัสคืออะไร

หนอนไวรัสคือรหัสคอมพิวเตอร์ที่แพร่กระจายโดยไม่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้ หนอนไวรัสส่วนใหญ่จะเริ่มจากสิ่งที่แนบมากับอีเมลที่ติดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อถูกเปิดขึ้น หนอนไวรัสจะสแกนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสเพื่อค้นหาแฟ้ม เช่น สมุดรายชื่อหรือเว็บเพจชั่วคราวซึ่งมีที่อยู่อีเมล หนอนไวรัสจะใช้ที่อยู่ดังกล่าวเพื่อส่งอีเมลที่ติดไวรัส และบ่อยครั้งจะเลียนแบบ (หรือ ตบตา) ที่อยู่ "จาก" ในข้อความอีเมลที่ตามมาเพื่อให้ข้อความที่ติดไวรัสเหล่านั้นปรากฏเสมือนว่ามาจากบุคคลที่คุณรู้จัก จากนั้นหนอนไวรัสจะแพร่กระจายผ่านอีเมล เครือข่าย หรือช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการโดยอัตโนมัติ และมักจะเข้าครอบงำระบบดังกล่าวก่อนที่จะพบสาเหตุ หนอนไวรัสไม่ได้ทำลายเครื่องคอมพิวเตอร์เสมอไป แต่โดยปกติจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องความเสถียรและประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ม้าโทรจันคืออะไร

ม้าโทรจันคือโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายที่ซ่อนอยู่ภายในโปรแกรมอื่นๆ โดยจะเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์และซ่อนตัวอยู่ในโปรแกรมที่ดูเหมือนปกติดี เช่น โปรแกรมรักษาหน้าจอ และจะแทรกโค้ดลงในระบบปฏิบัติการ ซึ่งทำให้แฮกเกอร์สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสนี้ได้ โดยปกติม้าโทรจันจะไม่แพร่กระจายด้วยตัวเอง แต่จะแพร่โดยอาศัยไวรัส หนอนไวรัส หรือซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดมา

การคุกคามแบบผสมผสานคืออะไร

การคุกคามแบบผสมผสานคือการรวมโปรแกรมที่เป็นอันตรายทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การคุกคามแบบผสมผสานมักเริ่มเมื่อมีผู้โต้ตอบกับไวรัส (เช่น เปิดสิ่งที่แนบมากับอีเมลที่ไม่ปลอดภัย) ไวรัสจะแพร่กระจายอัตโนมัติโดยใช้ลักษณะการทำงานของหนอนไวรัส จากนั้นจึงติดตั้งม้าโทรจันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัส

ฉันจะป้องกันไวรัสได้อย่างไร

ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรจะเปิดโปรแกรมป้องกันไวรัส ตรวจอีเมลขาเข้า และสแกนการเข้าถึงแฟ้มอยู่เสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ฉันจะช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของฉันจากไวรัสได้อย่างไร คุณยังสามารถดาวน์โหลด Microsoft Security Essentials ซึ่งเป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ใช้งานฟรีได้จากเว็บไซต์ Microsoft Security Essentials หรือไปที่เว็บเพจเกี่ยวกับ ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยของ Windows เพื่อค้นหาโปรแกรมป้องกันไวรัสของบริษัทอื่น

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าคอมพิวเตอร์ของฉันมีไวรัส

ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่สามารถระบุถึงการติดไวรัสได้ แต่ผลกระทบทั่วไปที่เกิดขึ้นบางอย่างคือประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ลดลง มีป้ายโฆษณาแบบผุดขึ้นปรากฏ (แม้ว่าคุณได้เปิดตัวบล็อกป็อปอัพหรือได้หยุดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ตาม) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าคอมพิวเตอร์ของฉันมีไวรัสหรือไม่

ฉันจะตรวจสอบและเอาไวรัสออกได้อย่างไร

เมื่อต้องการตรวจสอบและเอาไวรัสออกจากคอมพิวเตอร์ คุณจำเป็นต้องเรียกใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าคอมพิวเตอร์ของฉันมีไวรัสหรือไม่ และ ฉันจะลบไวรัสบนคอมพิวเตอร์ได้อย่างไรต้องการความช่วยเหลือหรือไม่