ฉันจะดูหรือบันทึกรายการทีวีในคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร


เมื่อต้องการดูหรือบันทึกรายการทีวีบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องมีสามสิ่งต่อไปนี้

 • เครื่องรับสัญญาณทีวี

  เครื่องรับสัญญาณทีวีมีหลายชนิด ตั้งแต่การ์ดเสริมภายในที่เรียกว่า การ์ดรับสัญญาณทีวี ไปจนถึงเครื่องรับสัญญาณทีวีภายนอกที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านพอร์ต USB หรือพอร์ต IEEE 1394

  คอมพิวเตอร์บางเครื่องมีเครื่องรับสัญญาณทีวีให้มาด้วย ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีเครื่องรับสัญญาณทีวีติดตั้งมาด้วย คุณอาจต้องติดตั้งเพิ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณทีวี ให้ดูที่ การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณทีวีของคุณ

  รูปภาพของเครื่องรับสัญญาณทีวีแบบ USB
  เครื่องรับสัญญาณทีวีภายนอกแบบทั่วไป
 • สัญญาณทีวีที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

  ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องรับสัญญาณทีวีของคุณ เป็นไปได้ที่จะเชื่อมต่อสัญญาณทีวีกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากเสาอากาศ ช่องต่อสายเคเบิลทีวีที่ผนัง หรือกล่องแปลงสัญญาณทีวีทางเคเบิลหรือดาวเทียม ชนิดของสัญญาณทีวีที่มีอยู่ในพื้นที่ของคุณจะแตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ให้บริการสายเคเบิลหรือดาวเทียมของคุณ

 • ซอฟต์แวร์สำหรับการดูและบันทึกทีวีรายการสด

  มีตัวเลือกหลายแบบสำหรับซอฟต์แวร์ที่จะช่วยให้คุณดูและบันทึกรายการทีวีถ่ายทอดสดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆ จาก Microsoft และผู้ให้บริการซอฟต์แวร์อื่นๆต้องการความช่วยเหลือหรือไม่