การดูทีวีใน Windows Media Center


ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น คุณสามารถใช้ Windows Media Center เพื่อดู หยุดชั่วคราว และกรอกลับรายการทีวีถ่ายทอดสดและรายการทีวีที่บันทึกไว้บนพีซีของคุณได้

ตัวเลือก 'รายการทีวีถ่ายทอดสด' ใน Windows Media Center
การดูทีวีใน Windows Media Center

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดูรายการทีวีถ่ายทอดสด ให้ดูที่ การดูทีวีใน Windows Media Center: คำถามที่ถามบ่อย

เมื่อต้องการค้นหารายการทีวีที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้ หรือที่จะออกอากาศในภายหลัง ให้ตรวจสอบรายการออกอากาศใน 'รายการแนะนำ' 'รายการแนะนำ' จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายการทีวีทั้งหมดที่คุณสามารถดูหรือบันทึกได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้ 'รายการแนะนำ' ใน Windows Media Center

เมื่อต้องการดูรายการทีวีถ่ายทอดสดใน Media Center คุณจำเป็นต้องมีสองสิ่งต่อไปนี้

 • เครื่องรับสัญญาณทีวี (อุปกรณ์ ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านช่องเสียบแผงวงจรส่วนขยายภายในหรือพอร์ตส่วนขยายภายนอก เช่น USB พอร์ต )

 • แหล่งสัญญาณทีวี (เช่น จากเสาอากาศทีวี หรือช่องต่อสัญญาณเคเบิลทีวี)

ถ้าคุณไม่มีเครื่องรับสัญญาณทีวี หรือไม่ต้องการซื้อเครื่องใหม่ คุณอาจใช้ Media Center ดูรายการทีวีทางอินเทอร์เน็ตได้ (รายการทีวีที่ส่งสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ต) ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่

มีวิธีในการควบคุม Media Center หลักๆ อยู่สองวิธี: ด้วยเมาส์และแป้นพิมพ์ หรือด้วยรีโมทคอนโทรลของ Media Center ขั้นตอนส่วนใหญ่ในหัวข้อนี้จะเกี่ยวกับวิธีการใช้เมาส์และแป้นพิมพ์ แต่วิธีการใช้รีโมทคอนโทรลมักจะให้ประสบการณ์ที่น่าพอใจกว่า รีโมทคอนโทรลสำหรับ Media Center มีอยู่หลายชนิด กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าชนิดที่คุณต้องการนั้นเข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ตัวควบคุมการเล่นใน Windows Media Center
ตัวควบคุมการเล่นเมื่อใช้เมาส์ควบคุม Media Center
แสดงทั้งหมด

การดูรายการทีวีถ่ายทอดสด

 1. คลิกปุ่ม เริ่มปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. เมื่อต้องการเริ่มดูรายการทีวีถ่ายทอดสด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ ทีวี แล้วคลิก รายการทีวีถ่ายทอดสด

  • ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ ทีวี คลิก รายการแนะนำ จากนั้นให้ค้นหารายการทีวีที่คุณต้องการดู แล้วคลิกรายการที่กำลังออกอากาศในปัจจุบัน

 3. เมื่อต้องการควบคุมการเล่นของทีวีถ่ายทอดสด ให้ขยับเมาส์เพื่อให้ตัวควบคุมการเล่นปรากฏ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกปุ่ม หยุดชั่วคราวปุ่ม 'หยุดชั่วคราว' เพื่อหยุดเล่นรายการนั้นชั่วคราว คุณสามารถหยุดรายการชั่วคราวได้ประมาณ 40 นาที เมื่อคุณพร้อมที่จะเล่นรายการนั้นต่อจากที่หยุดไว้ ให้คลิกปุ่ม เล่นปุ่ม 'เล่น'
  • เลื่อนแถบเลื่อนที่ปรากฏเหนือตัวควบคุมการเล่นไปที่จุดอื่น เพื่อเริ่มดูรายการทีวีจากจุดนั้น

  • คลิกปุ่ม ข้ามย้อนหลังปุ่ม 'ข้ามย้อนหลัง' หรือปุ่ม กรอกลับ เพื่อดูซ้ำอีกครั้ง แล้วคลิกปุ่ม ข้ามไปข้างหน้าปุ่ม 'ข้ามไปข้างหน้า' หรือปุ่ม กรอไปข้างหน้า เพื่อข้ามไปดูส่วนต่อไปในรายการ
  • คลิกปุ่ม เพิ่มเสียงปุ่ม 'เพิ่มเสียง' หรือปุ่ม ลดเสียงปุ่ม 'ลดเสียง' เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง แล้วคลิกปุ่ม ปิดเสียงปุ่ม 'ปิดเสียง' เมื่อต้องการเปิดหรือปิดเสียง
  • คลิกปุ่ม เปลี่ยนช่องลงปุ่ม 'เปลี่ยนช่องลง' หรือปุ่ม เปลี่ยนช่องขึ้นปุ่ม 'เปลี่ยนช่องขึ้น' เพื่อเลื่อนลงหนึ่งช่อง (สถานี) หรือเลื่อนขึ้นหนึ่งช่อง (สถานี) ตามลำดับ
  • คลิกปุ่ม หยุดชั่วคราวปุ่ม 'หยุดชั่วคราว' แล้วคลิกปุ่ม ข้ามไปข้างหน้าปุ่ม 'ข้ามไปข้างหน้า' ซ้ำๆ เพื่อเลื่อนไปข้างหน้าทีละเฟรม
  • คลิกปุ่ม หยุดชั่วคราวปุ่ม 'หยุดชั่วคราว' แล้วคลิกปุ่ม กรอไปข้างหน้า หนึ่ง สอง สาม หรือสี่ครั้ง เพื่อเลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเร็วระดับต่างๆ
 4. เมื่อคุณดูรายการทีวีเสร็จแล้ว ให้ขยับเมาส์ แล้วคลิกปุ่ม หยุดปุ่ม 'หยุด'

หมายเหตุ

 • ตัวควบคุมการเล่นบางตัวอาจไม่พร้อมใช้งาน โดยขึ้นอยู่กับขนาดหน้าต่างของ Media Center เมื่อต้องการดูตัวควบคุมการเล่นทั้งหมด ให้เพิ่มขนาดของหน้าต่าง หรือไปที่โหมดเต็มหน้าจอด้วยการคลิกปุ่ม ขยายใหญ่สุดปุ่ม 'ขยายใหญ่สุด' ที่มุมขวาบน

การดูรายการทีวีถ่ายทอดสดโดยใช้รีโมทของ Media Center

 1. เมื่อต้องการใช้รีโมทของ Media Center เพื่อเริ่มดูทีวี ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนรีโมท ให้กดปุ่ม LIVE TV

  • กดปุ่ม GUIDE แล้วค้นหารายการทีวีที่คุณต้องการดู จากนั้นกดปุ่ม OK

 2. เมื่อต้องการควบคุมการเล่นรายการทีวีถ่ายทอดสด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • กดปุ่ม CH + หรือปุ่ม CH - เพื่อเลื่อนขึ้นไปหนึ่งช่อง (สถานี) หรือเลื่อนลงหนึ่งช่อง (สถานี) ตามลำดับ

  • กดปุ่ม ENTER เพื่อกลับไปยังช่อง (สถานี) ล่าสุดที่คุณดูก่อนหน้านี้อย่างรวดเร็ว

  • กดปุ่ม FWD หรือปุ่ม SKIP เพื่อไปยังส่วนต่อไปของรายการ

  • กดปุ่ม REW หรือปุ่ม REPLAY เพื่อดูซ้ำ

 3. เมื่อคุณดูรายการทีวีเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม STOP

เมื่อต้องการค้นหาภาพยนตร์ที่กำหนดเวลาไว้ว่าจะออกอากาศ

 1. คลิกปุ่ม เริ่มปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. เมื่อต้องการค้นหาภาพยนตร์ที่กำลังออกอากาศทางทีวี ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ ภาพยนตร์ แล้วคลิก รายการแนะนำภาพยนตร์

  • ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ ภาพยนตร์ แล้วคลิก ค้นหา จากนั้นเลือกประเภทการค้นหา (เช่น ผู้กำกับภาพยนตร์) แล้วใส่เกณฑ์การค้นหาของคุณ

หมายเหตุ

 • คุณต้องมีเครื่องรับโทรทัศน์แบบแอนะล็อกหรือดิจิทัลเพื่อใช้ในการเล่นและบันทึกรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดสดใน Windows Media Center ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีเครื่องรับสัญญาณทีวีติดมาด้วย คุณอาจติดตั้งเพิ่มเติมได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับเครื่องรับสัญญาณทีวี ให้ดูที่ การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณทีวีของคุณ หรือติดต่อบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่