Web Slice: คำถามที่ถามบ่อย


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ Web Slice

แสดงทั้งหมด

Web Slice คืออะไร

Web Slice เป็นส่วนเฉพาะของเว็บเพจที่คุณสามารถสมัครใช้งาน และสามารถดูเนื้อหาเมื่อมีการปรับปรุงในเว็บไซต์โปรดของคุณ เช่น อุณหภูมิปัจจุบัน หรือราคาประมูลที่กำลังเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณได้สมัครใช้งาน Web Slice แล้ว Web Slice จะแสดงเป็นการเชื่อมโยงบนแถบรายการโปรด เมื่อ Web Slice ได้รับการปรับปรุง การเชื่อมโยงบนแถบรายการโปรดจะแสดงเป็นรูปแบบตัวหนา จากนั้นคุณสามารถคลิกที่การเชื่อมโยงเพื่อดูเนื้อหาที่ปรับปรุง

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่า Web Slice พร้อมใช้งานบนเว็บเพจ

เมื่อ Web Slice พร้อมใช้งานบนเว็บเพจ คุณจะเห็นปุ่ม Web Slice รูปภาพของปุ่ม 'Web Slice' บนแถบคำสั่ง นอกจากนี้ปุ่ม Web Slice จะปรากฏขึ้นบนเว็บเพจที่อยู่ถัดจากเนื้อหาที่พร้อมใช้งานเมื่อคุณใช้เมาส์ชี้เนื้อหาเช่นกัน

ฉันสามารถให้ Internet Explorer ส่งเสียงเตือนเมื่อ Web Slice พร้อมใช้งานหรือถูกปรับปรุงได้หรือไม่

ใช่ เมื่อต้องการเปิดใช้เสียงสำหรับ Web Slice ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 3. คลิกแท็บ เนื้อหา จากนั้นภายใต้ เนื้อหาสรุปและ Web Slice ให้คลิก การตั้งค่า

 4. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเนื้อหาสรุปและ Web Slice ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายหนึ่งหรือทั้งสองกล่องต่อไปนี้

  • เล่นเสียงเมื่อพบเนื้อหาสรุปหรือ Web Slice สำหรับเว็บเพจ

  • เล่นเสียงเมื่อเนื้อหาสรุปหรือ Web Slice ที่ตรวจสอบถูกปรับปรุงแล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาสรุป ให้ดูที่ การใช้ 'เนื้อหาสรุป RSS'

ฉันจะเพิ่ม Web Slice ลงในแถบรายการโปรดได้อย่างไร

เมื่อต้องการเพิ่ม Web Slice ลงในแถบรายการโปรด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. ไปยังเพจที่มี Web Slice ที่คุณต้องการเพิ่มลงในแถบรายการโปรด

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกปุ่ม Web Sliceรูปภาพของปุ่ม 'Web Slice' บนแถบคำสั่ง
  • คลิกปุ่ม Web Sliceรูปภาพของปุ่ม 'Web Slice' บนเพจ
 4. ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิก เพิ่มในแถบรายการโปรด

หลังจากที่คุณเพิ่ม Web Slice คุณจะเห็น Web Slice ปรากฏบนด้านซ้ายของแถบรายการโปรด

ฉันจะลบ Web Slice จากแถบรายการโปรดได้อย่างไร

เมื่อต้องการลบ Web Slice จากแถบรายการโปรด ให้คลิกขวาที่ Web Slice แล้วคลิก ลบ

ฉันกำลังพยายามเพิ่ม Web Slice แต่ดูเหมือนจะไม่ทำงาน ฉันควรทำอย่างไร

ถ้าคุณกำลังใช้ Windows Vista มีปัญหาที่รู้จักกับ Web Slice ที่ใช้คุกกี้เพื่อรับรองความถูกต้องเมื่อเปิดใช้งานโหมดที่ได้รับการป้องกัน ถ้าคุณมีปัญหากับ Web Slice ใน Windows Vista ให้ลบ Web Slice จากแถบรายการโปรด ปิด Internet Explorer และทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer
 2. ในรายการผลลัพธ์ ให้คลิกขวาที่ Internet Explorer แล้วคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล

 3. หลังจากที่ Internet Explorer เริ่มต้นทำงาน ให้พยายามเพิ่ม Web Slice อีกครั้ง

ฉันจะปิดการใช้งาน Web Slice บนเว็บเพจได้อย่างไร

คุณสามารถหยุดการใช้ปุ่ม Web Slice ไม่ให้ปรากฏบนเว็บเพจได้โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 3. คลิกแท็บ เนื้อหา จากนั้นภายใต้ เนื้อหาสรุปและ Web Slice ให้คลิก การตั้งค่า

 4. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเนื้อหาสรุปและ Web Slice ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดการค้นหา Web Slice ในเพจต้องการความช่วยเหลือหรือไม่