Windows มีคุณลักษณะการช่วยการเข้าถึงใดบ้าง


Windows เสนอโปรแกรมและการตั้งค่ามากมายที่ทำให้การใช้คอมพิวเตอร์ง่ายและสะดวกขึ้น คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีช่วยเหลืออื่นๆ ให้กับคอมพิวเตอร์ได้ในกรณีที่คุณต้องการคุณลักษณะการช่วยการเข้าถึงแบบอื่นๆ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการช่วยการเข้าถึงและเทคโนโลยีช่วยเหลือมีอยู่ในเว็บไซต์ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Microsoft

ซ่อนทั้งหมด

'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง'

'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง' คือตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลางที่คุณสามารถใช้ตั้งค่าและติดตั้งโปรแกรมการช่วยการเข้าถึงที่มีใน Windows 'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง' มีการเข้าถึงด่วนเพื่อตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงและโปรแกรมต่างๆ ที่มีใน Windows และคุณยังจะพบการเชื่อมโยงไปยังแบบสอบถามซึ่ง Windows ใช้เพื่อให้คำแนะนำการตั้งค่าที่คุณจะพบว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง

  • เปิด 'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง

การใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่มีจอแสดงผล Windows มีตัวอ่านหน้าจอพื้นฐานที่เรียกว่าโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งจะอ่านออกเสียงข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอ Windows ยังมีการตั้งค่าการอธิบายด้วยเสียงสำหรับวิดีโอและการควบคุมลักษณะที่ปรากฏของกล่องโต้ตอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่มีจอแสดงผล

นอกจากนี้ โปรแกรมและฮาร์ดแวร์อื่นๆ อีกหลายชนิดสามารถเข้ากันได้กับ Windows และมีไว้ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ซึ่งรวมถึงตัวอ่านหน้าจอ อุปกรณ์แสดงอักษรเบรลล์ และผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์อื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Accessibility

การทำให้ดูคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น การตั้งค่าต่างๆ สามารถช่วยให้มองเห็นข้อมูลบนหน้าจอง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น สามารถขยายจอแสดงผล ปรับสีเพื่อให้เห็นและอ่านหน้าจอง่ายขึ้น รวมทั้งเอาภาพเคลื่อนไหวและรูปพื้นหลังที่ไม่จำเป็นออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การทำให้ดูคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น

การใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่มีเมาส์หรือแป้นพิมพ์ Windows มีแป้นพิมพ์บนหน้าจอที่คุณสามารถใช้พิมพ์ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ 'การรู้จำเสียง' เพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยคำสั่งเสียง และสั่งข้อความนั้นไปยังโปรแกรมด้วยเสียง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์

การทำให้เมาส์ใช้งานได้ง่ายขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนขนาดและสีของตัวชี้เมาส์ ตลอดจนใช้แป้นพิมพ์ควบคุมเมาส์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การทำให้เมาส์ใช้งานได้ง่ายขึ้น

การทำให้แป้นพิมพ์ใช้งานได้ง่ายขึ้น คุณสามารถปรับวิธีที่ Windows ตอบสนองต่อเมาส์หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลแป้นพิมพ์ เพื่อให้กดแป้นพิมพ์พร้อมกันได้ง่ายขึ้น พิมพ์ง่ายขึ้น และละเว้นการกดแป้นที่ไม่ตั้งใจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การทำให้แป้นพิมพ์ใช้งานได้ง่ายขึ้น

การใช้ข้อความหรือรายการแสดงแทนสำหรับเสียง Windows สามารถแทนที่ข้อมูลเสียงสองชนิดด้วยสิ่งที่เทียบเท่าภาพ โดยคุณสามารถแทนที่เสียงของระบบด้วยการแจ้งเตือนทางสายตา และสามารถแสดงคำอธิบายเป็นข้อความแทนกล่องโต้ตอบที่อ่านออกเสียงในโปรแกรมมัลติมีเดีย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้ข้อความหรือการแสดงแทนสำหรับเสียง

การทำให้โฟกัสการอ่านและการพิมพ์ง่ายขึ้น การตั้งค่าต่างๆ ช่วยให้โฟกัสการอ่านและการพิมพ์ได้ง่ายขึ้น คุณสามารถตั้งค่าให้โปรแกรมผู้บรรยายอ่านข้อมูลบนหน้าจอ ปรับการตอบสนองของแป้นพิมพ์ต่อการกดแป้นบางแป้น และควบคุมการปรากฏขององค์ประกอบทางสายตาบางอย่างได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การทำให้โฟกัสที่งานได้ง่ายขึ้น

เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

นอกเหนือจาก 'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง' Windows ยังมีอีกสามโปรแกรมที่ช่วยให้การโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ของคุณง่ายยิ่งขึ้นต้องการความช่วยเหลือหรือไม่