การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีวิธีใดบ้าง


ต่อไปนี้คือตัวเลือกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่คุณจะเห็นใน 'ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต'

  • เปิด 'ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน คลิก ติดตั้งการเชื่อมต่อหรือเครือข่ายใหม่ แล้วคลิกสองครั้งที่ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

แบบไร้สาย

เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณมีเราเตอร์ หรือ เครือข่ายแบบไร้สาย แม้ว่าคุณจะมีการเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์แล้วก็ตาม นอกจากนี้ ให้เลือกตัวเลือกนี้ด้วยถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับฮอตสปอต

บรอดแบนด์ (PPPoE)

เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อโดยตรงกับบรอดแบนด์โมเด็ม (หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Digital Subscriber Line (DSL) หรือเคเบิลโมเด็ม) และคุณมีบัญชีอินเทอร์เน็ตที่ใช้โพรโทคอลแบบจุดต่อจุดโดยใช้อีเทอร์เน็ต (PPPoE) การใช้บัญชีชนิดนี้ คุณต้องใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อ

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายกับอินเทอร์เน็ตโดยใช้บรอดแบนด์โมเด็ม ให้เลือกตัวเลือก ไร้สาย

การเรียกผ่านสายโทรศัพท์

เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณมีโมเด็มแต่ไม่ใช่ DSL หรือเคเบิลโมเด็ม หรือถ้าคุณต้องการใช้โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล (ISDN) เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับอินเทอร์เน็ต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ฉันต้องมีสิ่งใดบ้างในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต้องการความช่วยเหลือหรือไม่