ตัวเลือกการกู้คืนระบบใน Windows มีอะไรบ้าง


เมนู 'ตัวเลือกการกู้คืนระบบ' จะมีเครื่องมือหลายชนิด เช่น 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' ที่สามารถช่วยคุณกู้คืน Windows จากข้อผิดพลาดร้ายแรง ชุดเครื่องมือนี้จะอยู่ในฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ของคุณ และในแผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows

หมายเหตุ

 • คุณยังสามารถสร้างดิสก์การซ่อมแซมระบบที่มีเมนู 'ตัวเลือกการกู้คืนระบบ' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างดิสก์การซ่อมแซมระบบ

 • หากคุณใช้แท็บเล็ตพีซีหรือคอมพิวเตอร์อื่นที่มีหน้าจอสัมผัส คุณอาจต้องเชื่อมต่อแป้นพิมพ์หรือเมาส์เพื่อใช้ 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' และเครื่องมืออื่นๆ ในเมนู 'ตัวเลือกการกู้คืนระบบ'

รูปภาพของเมนู 'ตัวเลือกการกู้คืนระบบ'
เมนู 'ตัวเลือกการกู้คืนระบบ'
แสดงทั้งหมด

ตัวเลือกการกู้คืนแต่ละตัวทำอะไรได้บ้าง

ตัวเลือกการกู้คืนระบบ คำอธิบาย
ตัวเลือกการกู้คืนระบบ

ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ

คำอธิบาย

แก้ไขปัญหาบางปัญหา เช่น แฟ้มระบบที่สูญหายหรือเสียหาย ซึ่งอาจทำให้ Windows ไม่สามารถเริ่มการทำงานได้อย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ: คำถามที่ถามบ่อย

ตัวเลือกการกู้คืนระบบ

การคืนค่าระบบ

คำอธิบาย

คืนค่าแฟ้มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณให้กลับไปเป็นวันและเวลาก่อนหน้า โดยไม่มีผลกระทบต่อแฟ้มต่างๆ ของคุณ เช่น อีเมล เอกสาร หรือภาพถ่าย

ถ้าคุณใช้ 'การคืนค่าระบบ' จากเมนู 'ตัวเลือกการกู้คืนระบบ' คุณจะไม่สามารถเลิกทำการดำเนินการคืนค่านั้นได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเรียกใช้ 'การคืนค่าระบบ' อีกครั้ง และเลือกจุดคืนค่าอื่นได้ ถ้ามีจุดคืนค่าอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ 'การคืนค่าระบบ' คืออะไร และ การคืนค่าระบบ: คำถามที่ถามบ่อย

ตัวเลือกการกู้คืนระบบ

การกู้คืนด้วยอิมเมจระบบ

คำอธิบาย

คุณต้องสร้างอิมเมจระบบก่อนที่จะใช้ตัวเลือกนี้ อิมเมจระบบคือการสำรองข้อมูลแบบส่วนบุคคลของพาร์ติชันที่มี Windows รวมถึงโปรแกรมและข้อมูลผู้ใช้ เช่น เอกสาร รูปภาพ และเพลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ อิมเมจระบบคืออะไร

ตัวเลือกการกู้คืนระบบ

Windows เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ

คำอธิบาย

สแกนหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์เพื่อหาข้อผิดพลาด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การวินิจฉัยปัญหาหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ตัวเลือกการกู้คืนระบบ

พร้อมท์คำสั่ง

คำอธิบาย

ผู้ใช้ขั้นสูงสามารถใช้พร้อมท์คำสั่งในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้คืน และยังเรียกใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่งในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ

 • ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์บางรายอาจกำหนดเมนูเองด้วยการเพิ่มหรือเอาเครื่องมือการกู้คืนออก หรือมีเครื่องมือของผู้ผลิตเอง

เมื่อต้องการเปิดเมนู 'ตัวเลือกการกู้คืนระบบ' บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. ให้นำฟลอปปีดิสก์ ซีดี และดีวีดีทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่โดยใช้ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของคอมพิวเตอร์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งระบบปฏิบัติการเพียงระบบเดียว ให้กดแป้น F8 ค้างไว้ในขณะที่เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ คุณต้องกด F8 ก่อนที่โลโก้ Windows จะปรากฏขึ้นมา ถ้าโลโก้ Windows ปรากฏขึ้น คุณจะต้องลองอีกครั้งโดยรอจนกระทั่งพร้อมท์การเข้าสู่ระบบ Windows แสดงขึ้น แล้วปิดเครื่องและเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบ ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อเน้นที่ระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการซ่อมแซม แล้วกด F8 ค้างไว้

 3. บนหน้าจอ ตัวเลือกการเริ่มต้นระบบขั้นสูง ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อเน้นที่ ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วกด Enter (ถ้า ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของคุณ ไม่ได้แสดงเป็นตัวเลือก แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีตัวเลือกการกู้คืนที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้า หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณปิดไว้)

 4. เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ แล้วคลิก ถัดไป

 5. บนเมนู ตัวเลือกการกู้คืนระบบ ให้คลิกที่เครื่องมือเพื่อเปิด

เมื่อต้องการเปิด 'ตัวเลือกการกู้คืนระบบ' โดยใช้แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 หรือ USB แฟลชไดรฟ์ หรือแผ่นดิสก์การซ่อมแซมระบบ

ถ้าระบบคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายอย่างรุนแรง และคุณไม่สามารถเข้าถึงเมนู 'ตัวเลือกการกู้คืนระบบ' บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเข้าถึงเมนูนั้นได้โดยใช้แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 หรือ USB แฟลชไดรฟ์ หรือใช้ดิสก์การซ่อมแซมระบบถ้าคุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้

เมื่อต้องการใช้วิธีการนี้ คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ (เริ่มต้นระบบ) โดยใช้ดิสก์หรือ USB แฟลชไดรฟ์

 1. ใส่แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 หรือ USB แฟลชไดรฟ์ หรือดิสก์การซ่อมแซมระบบ แล้วจึงปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่โดยใช้ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของคอมพิวเตอร์

 3. เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้กดแป้นใดๆ แล้วทำตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้น

 4. ในหน้า ติดตั้ง Windows หรือในหน้า ตัวเลือกการกู้คืนระบบ โปรดเลือกภาษาของคุณและการกำหนดลักษณะอื่นๆ แล้วจึงคลิก ถัดไป

 5. ถ้าคุณกำลังใช้แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows หรือ USB แฟลชไดรฟ์ ให้คลิก ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของคุณ

 6. เลือกการติดตั้ง Windows ที่คุณต้องการจะซ่อมแซม แล้วคลิก ถัดไป

 7. บนเมนู ตัวเลือกการกู้คืนระบบ ให้คลิกที่เครื่องมือเพื่อเปิด

รหัสบทความ: MSW700037ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่