การตั้งค่า 'การควบคุมบัญชีผู้ใช้' คืออะไร'การควบคุมบัญชีผู้ใช้' (UAC) จะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกับพีซีของคุณซึ่งต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ตามค่าเริ่มต้น UAC จะถูกตั้งค่าให้แจ้งให้คุณทราบทุกครั้งที่โปรแกรมพยายามทำการเปลี่ยนแปลงกับพีซี แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความถี่ที่จะให้ UAC แจ้งให้คุณทราบได้

ตารางนี้จะอธิบายการตั้งค่า UAC แต่ละค่าและการตั้งค่าเหล่านี้ส่งผลต่อความปลอดภัยของพีซีอย่างไร

การตั้งค่า คำอธิบาย ผลกระทบต่อความปลอดภัย
การตั้งค่า

แจ้งให้ฉันทราบเสมอ

คำอธิบาย
 • คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบก่อนที่โปรแกรมจะทำการเปลี่ยนแปลงกับพีซี หรือการตั้งค่า Windows ที่ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล

 • ขณะที่ได้รับการแจ้งให้ทราบ หน้าจอของคุณจะจางลง และคุณจะต้องอนุมัติหรือปฏิเสธการร้องขอในกล่องโต้ตอบ UAC ก่อนที่จะสามารถดำเนินการอื่นๆ ในพีซีของคุณได้

ผลกระทบต่อความปลอดภัย
 • นี่เป็นการตั้งค่าที่มีความปลอดภัยมากที่สุด

 • ขณะที่ได้รับการแจ้งให้ทราบ คุณควรอ่านเนื้อหาในแต่ละกล่องโต้ตอบอย่างรอบคอบก่อนอนุญาตให้ระบบทำการเปลี่ยนแปลงไปยังพีซีของคุณ

การตั้งค่า

แจ้งให้ฉันทราบเฉพาะในกรณีที่โปรแกรมพยายามทำการเปลี่ยนแปลงกับคอมพิวเตอร์ของฉัน (ค่าเริ่มต้น)

คำอธิบาย
 • คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบก่อนที่โปรแกรมจะทำการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องการสิทธิระดับผู้ดูแลกับพีซีของคุณ

 • คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบถ้าโปรแกรมพยายามเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Windows

 • คุณจะไม่ได้รับการแจ้งให้ทราบถ้าคุณพยายามทำการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแลกับการตั้งค่า Windows

ผลกระทบต่อความปลอดภัย
 • โดยปกติ คุณสามารถอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่า Windows โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม โปรแกรมบางอย่างที่มาพร้อมกับ Windows อาจให้ระบบส่งคำสั่งหรือข้อมูลให้ และซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอาจใช้ประโยชน์จากความสามารถนี้โดยใช้โปรแกรมเหล่านี้เพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในพีซีของคุณ คุณควรใช้ความระมัดระวังในการอนุญาตให้โปรแกรมใดๆ ทำงานบนพีซีของคุณเสมอ

การตั้งค่า

แจ้งให้ฉันทราบเฉพาะในกรณีที่โปรแกรมพยายามทำการเปลี่ยนแปลงกับคอมพิวเตอร์ของฉัน (ไม่ต้องหรี่แสงเดสก์ท็อปของฉัน)

คำอธิบาย
 • คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบก่อนที่โปรแกรมจะทำการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องการสิทธิระดับผู้ดูแลกับพีซีของคุณ

 • คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบถ้าโปรแกรมพยายามเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Windows

 • คุณจะไม่ได้รับการแจ้งให้ทราบถ้าคุณพยายามทำการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแลกับการตั้งค่า Windows

ผลกระทบต่อความปลอดภัย
 • การตั้งค่านี้จะมีลักษณะคล้ายกับ "แจ้งให้ฉันทราบเฉพาะในกรณีที่โปรแกรมพยายามทำการเปลี่ยนแปลงกับคอมพิวเตอร์ของฉัน" แต่เดสก์ท็อปของคุณจะไม่จางลง

 • ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ โปรแกรมอื่นๆ อาจจะรบกวนลักษณะที่ปรากฏที่มองเห็นได้ของกล่องโต้ตอบ UAC การตั้งค่านี้อาจเสี่ยงต่อความปลอดภัย ถ้ามีมัลแวร์ทำงานอยู่แล้วในพีซีของคุณ

การตั้งค่า

ไม่ต้องแจ้งให้ฉันทราบ

คำอธิบาย
 • คุณจะไม่ได้รับการแจ้งให้ทราบก่อนโปรแกรมจะทำการเปลี่ยนแปลงไปยังพีซีของคุณ ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ดูแล โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงพีซีของคุณได้โดยที่คุณไม่ทราบ

 • ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ใช้มาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแลจะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ

ผลกระทบต่อความปลอดภัย
 • นี่เป็นการตั้งค่าที่มีความปลอดภัยน้อยที่สุด เมื่อคุณตั้งค่าให้ UAC ไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ จะเป็นการปิด UAC โดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการนำความเสี่ยงด้านความปลอดภัยมาสู่พีซีของคุณ

 • ถ้าคุณตั้งค่า UAC ให้ไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ คุณควรระมัดระวังเรื่องโปรแกรมที่จะเรียกใช้ เนื่องจากโปรแกรมเหล่านั้นจะมีสิทธิเข้าถึงพีซีเช่นเดียวกับที่คุณมี สิทธิเหล่านี้ได้แก่ สิทธิในการอ่านและทำการเปลี่ยนแปลงไปยังพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันในระบบ ข้อมูลส่วนบุคคล แฟ้มที่บันทึกไว้ และข้อมูลอื่นๆ ที่จัดเก็บอยู่ในพีซีของคุณ นอกจากนี้ โปรแกรมจะสามารถสื่อสารและถ่ายโอนข้อมูลจากหรือไปยังสื่อต่างๆ ที่พีซีของคุณเชื่อมต่ออยู่ ซึ่งรวมถึงอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ

 • อุปกรณ์หรือโปรแกรมการช่วยสำหรับการเข้าถึง เช่น ตัวอ่านหน้าจอ จะทำงานได้ดีที่สุดกับการตั้งค่า UAC แจ้งให้ฉันทราบเสมอ หรือ แจ้งให้ฉันทราบเฉพาะในกรณีที่โปรแกรมพยายามทำการเปลี่ยนแปลงกับคอมพิวเตอร์ของฉันต้องการความช่วยเหลือหรือไม่