ฉันสามารถใช้ 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' ควบคุมอะไรได้บ้าง


ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับโดเมนอยู่ จะไม่สามารถใช้ 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' ได้

คุณสามารถใช้ 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' กำหนดระยะเวลาที่เด็กสามารถใช้คอมพิวเตอร์ ชนิดของเกมที่เล่น และโปรแกรมที่เรียกใช้

  • การกำหนดเวลาที่เฉพาะเจาะจงในการใช้คอมพิวเตอร์ของเด็ก คุณสามารถกำหนดเวลาเพื่อควบคุมเวลาที่อนุญาตให้เด็กเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ การจำกัดเวลาจะช่วยป้องกันไม่ให้เด็กเข้าสู่ระบบในระหว่างช่วงเวลาที่ระบุ คุณสามารถกำหนดช่วงเวลาการเข้าสู่ระบบที่แตกต่างกันสำหรับทุกวันในสัปดาห์ได้ ถ้าพวกเขาเข้าสู่ระบบหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้ พวกเขาจะถูกทำให้ออกจากระบบโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การควบคุมเวลาที่เด็กสามารถใช้คอมพิวเตอร์

  • การป้องกันไม่ให้เด็กเล่นเกมที่คุณไม่ต้องการให้เล่น การควบคุมการเข้าถึงเกม เลือกระดับการจัดอันดับอายุ เลือกชนิดของเนื้อหาที่คุณต้องการบล็อก และตัดสินใจว่าคุณต้องการอนุญาตหรือบล็อกเกมที่ระบุหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเลือกเกมที่เด็กสามารถเล่นได้

  • การป้องกันไม่ให้เด็กเรียกใช้โปรแกรมที่ระบุ การป้องกันไม่ให้เด็กเรียกใช้โปรแกรมที่คุณไม่ต้องการให้เรียกใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การป้องกันไม่ให้เด็กใช้โปรแกรมที่ระบุ

หากคุณต้องการดูวิดีโอ ให้ดูที่ รูปภาพของปุ่ม 'เล่น'Video: Using Parental Controls.


ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่