ฉันทำอะไรกับภาษาและรูปแบบภูมิภาคได้บ้าง


คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบที่ Windows ใช้ในการแสดงข้อมูล (เช่น วันที่ เวลา สกุลเงิน และหน่วยวัดต่างๆ) เพื่อให้ตรงกับมาตรฐานหรือภาษาที่ใช้ในประเทศหรือภูมิภาคที่คุณอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทำงานกับเอกสารที่เป็นทั้งภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบเป็น 'ฝรั่งเศส' เพื่อให้คุณสามารถแสดงสกุลเงินเป็น 'ยูโร' หรือแสดงวันที่เป็นรูปแบบวัน/เดือน/ปี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนการแสดงวันที่ เวลา สกุลเงิน และหน่วยวัดต่างๆ

ถ้าคุณต้องพิมพ์และแก้ไขเอกสารมากกว่าหนึ่งภาษา คุณสามารถเพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่าได้ ภาษาสำหรับการป้อนค่าหลายภาษาสนับสนุนรูปแบบแป้นพิมพ์แบบต่างๆ ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) รวมถึงโปรแกรมการรู้จำลายมือและเสียง การตัดสินว่าจะใช้ตัวเลือกใดมักจะขึ้นอยู่กับการกำหนดลักษณะส่วนบุคคล การทดลองกับตัวเลือกเพื่อค้นหาว่าการทำงานแบบใดที่เหมาะสมกับคุณ แม้ว่างานส่วนใหญ่ของคุณจะเป็นภาษาเดียว แต่คุณอาจต้องการลองใช้รูปแบบแป้นพิมพ์แบบอื่น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องพิมพ์อักขระการออกเสียงในภาษาอังกฤษ น่าจะเป็นเรื่องง่ายกว่าถ้าใช้รูปแบบแป้นพิมพ์สหรัฐอเมริกา-สากลแทนรูปแบบแป้นพิมพ์สหรัฐอเมริกามาตรฐาน

เมื่อคุณเพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่า รูปแบบแป้นพิมพ์ ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล หรือโปรแกรมการรู้จำลายมือและเสียง Windows จะแสดงแถบภาษาบนเดสก์ท็อปของคุณ แถบภาษามีวิธีรวดเร็วในการเปลี่ยนภาษาสำหรับการป้อนค่าหรือรูปแบบแป้นพิมพ์จากเดสก์ทอปของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แถบภาษา (ภาพรวม)

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนภาษาที่แสดง ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้แสดงข้อความของส่วนติดต่อผู้ใช้ เพื่อให้คุณสามารถดูตัวช่วยสร้าง กล่องโต้ตอบ เมนู และรายการอื่นๆ ในภาษาอื่นได้ ภาษาที่แสดงบางภาษาจะถูกติดตั้งโดยค่าเริ่มต้น และคุณต้องติดตั้งแฟ้มภาษาสำหรับภาษาอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้งหรือเปลี่ยนภาษาที่แสดง