เกิดอะไรขึ้นกับคำสั่ง 'เรียกใช้'


คำสั่ง 'เรียกใช้' จะไม่ปรากฏอยู่บนเมนูเริ่มของ Windows รุ่นนี้อีกต่อไป โดยที่กล่องค้นหาที่ปรากฏบนเมนูเริ่ม จะมีฟังก์ชันการทำงานที่ใกล้เคียงกับคำสั่ง 'เรียกใช้' อย่างไรก็ตาม คำสั่ง 'เรียกใช้' ยังคงมีอยู่ถ้าคุณถนัดที่จะใช้มากกว่า คุณสามารถเพิ่มคำสั่งนี้เข้าไปในเมนูเริ่มเพื่อให้เรียกใช้งานง่ายยิ่งขึ้นได้ด้วย

เมื่อต้องการเพิ่มคำสั่ง 'เรียกใช้' ลงในเมนูเริ่ม

  1. เปิด 'คุณสมบัติของแถบงานและเมนูเริ่ม' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก แถบงานและเมนูเริ่ม

  2. คลิกแท็บ เมนูเริ่ม แล้วคลิก กำหนดเอง

  3. ในรายการตัวเลือกของเมนูเริ่ม เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คำสั่ง 'เรียกใช้' แล้วคลิก ตกลง คำสั่ง 'เรียกใช้' จะปรากฏอยู่ทางขวาของเมนูเริ่ม

เคล็ดลับ

  • นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงคำสั่ง 'เรียกใช้' ได้ด้วยการกดแป้นโลโก้ของ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows+R