เครือข่ายส่วนบุคคลขนาดเล็ก (PAN) สำหรับ Bluetooth คืออะไร


เครือข่ายส่วนบุคคลขนาดเล็ก (PAN) สำหรับ Bluetooth คือ เทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างเครือข่ายอีเทอร์เน็ตด้วยการเชื่อมโยงแบบไร้สายระหว่างแล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์มือถือ คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ชนิดต่อไปนี้ซึ่งทำงานร่วมกับ PAN อุปกรณ์ผู้ใช้เครือข่ายส่วนบุคคลขนาดเล็ก (PANU) อุปกรณ์เครือข่ายแบบเฉพาะกิจของกลุ่ม (GN) หรืออุปกรณ์จุดเข้าใช้งานเครือข่าย (NAP)

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานของแต่ละอุปกรณ์ดังกล่าว

  • อุปกรณ์ PANU การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ PANU ที่เปิดใช้งาน Bluetooth จะสร้างเครือข่ายแบบเฉพาะกิจที่ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ของคุณและอุปกรณ์นั้น

  • อุปกรณ์ GN การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ GN ที่เปิดใช้งาน Bluetooth จะสร้างเครือข่ายแบบเฉพาะกิจที่ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ของคุณ อุปกรณ์ GN และอุปกรณ์ PANU อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ GN เดียวกัน

  • อุปกรณ์ NAP การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ NAP ที่เปิดใช้งาน Bluetooth จะทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับเครือข่ายขนาดใหญ่ได้ เช่น เครือข่ายภายในบ้าน เครือข่ายขององค์กร หรืออินเทอร์เน็ต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนบุคคลขนาดเล็ก (PAN) สำหรับ Bluetooth

หมายเหตุ

  • โทรศัพท์มือถือและเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล (PDA) บางเครื่องจะใช้งานได้กับเครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์เท่านั้น ในขณะที่บางเครื่องจะใช้งานได้กับ PAN เท่านั้น และบางเครื่องก็ใช้งานได้กับบริการทั้งสองอย่าง เมื่อต้องการค้นหาว่าอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ของคุณจะใช้งานได้กับบริการใดบ้าง ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมอุปกรณ์ของคุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่