Complementary Metal-Oxide Semiconductor หรือ CMOS โดยทั่วไปหมายถึงชิปหน่วยความจำ ซึ่งใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยจะทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลการเริ่มระบบ โปรแกรมที่ทำงานขั้นพื้นฐานของระบบ (BIOS) ในคอมพิวเตอร์คุณจะใช้ข้อมูลนี้เมื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับ CMOS อาจมีสาเหตุจากแบตเตอรี่เสียหรือหมดพลังงาน แบตเตอรี่หมดพลังงานได้ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับ CMOS ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมคอมพิวเตอร์ของคุณหรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ เนื่องจากการตั้งค่า CMOS เป็นเรื่องเฉพาะเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของคุณ Microsoft จึงไม่สามารถให้คำแนะนำที่เจาะจงในการเปลี่ยนค่าดังกล่าวได้ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่