โปรแกรมควบคุมคืออะไร


โปรแกรมควบคุม คือซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกับฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ ถ้าไม่มีโปรแกรมควบคุม ฮาร์ดแวร์ที่คุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น การ์ดแสดงผลหรือเครื่องพิมพ์ จะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

ในกรณีส่วนใหญ่ โปรแกรมควบคุมจะมาพร้อมกับ Windows หรือสามารถหาได้ด้วยการไปที่ Windows Update ใน 'แผงควบคุม' แล้วตรวจหาการปรับปรุงอีกครั้ง หาก Windows ไม่มีโปรแกรมควบคุมที่คุณต้องการ ให้ไปที่เว็บไซต์ี่ ศูนย์ Windows 7 Compatibility ซึ่งจะมีรายการอุปกรณ์นับพันรายการพร้อมการเชื่อมโยงโดยตรงสำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุม หรือคุณอาจหาโปรแกรมควบคุมได้จากแผ่นดิสก์ที่มาพร้อมฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้ หรือบนเว็บไซต์ของผู้ผลิต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้องต้องการความช่วยเหลือหรือไม่