Encrypting File System (EFS) คืออะไร


Encrypting File System (EFS) คือคุณลักษณะหนึ่งของ Windows ที่คุณสามารถใช้เก็บข้อมูลลงในฮาร์ดดิสก์ของคุณ ในรูปแบบที่เข้ารหัสลับ การเข้ารหัสลับเป็นการป้องกันที่รัดกุมที่สุดซึ่ง Windows มีไว้เพื่อช่วยให้คุณเก็บรักษาข้อมูลอย่างปลอดภัย

คุณลักษณะที่สำคัญบางประการของ EFS คือ

 • การเข้ารหัสลับทำได้ง่าย เพียงแค่เลือกกล่องกาเครื่องหมายในคุณสมบัติของแฟ้มหรือโฟลเดอร์เพื่อเปิดใช้งาน

 • คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะให้ใครอ่านแฟ้มได้บ้าง

 • แฟ้มได้รับการเข้ารหัสลับเมื่อคุณปิดแฟ้ม แต่พร้อมให้ใช้ได้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดแฟ้มนั้น

 • ถ้าคุณเปลี่ยนใจเกี่ยวกับการเข้ารหัสแฟ้ม ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายในคุณสมบัติของแฟ้มออก

หมายเหตุ

 • EFS ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบใน Windows 7 Starter Windows 7 Home Basic และ Windows 7 Home Premium สำหรับ Windows รุ่นดังกล่าว ถ้าคุณมีคีย์การเข้ารหัสลับหรือใบรับรอง คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

  • ถอดรหัสลับแฟ้มต่างๆ ด้วยการเรียกใช้ Cipher.exe ในหน้าต่างพร้อมท์คำสั่ง (ผู้ใช้ขั้นสูง)

  • แก้ไขแฟ้มที่เข้ารหัสลับ

  • คัดลอกแฟ้มที่เข้ารหัสเป็นแบบถอดรหัสลับไปยังฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • นำเข้าใบรับรองและคีย์ EFS

  • ทำสำรองใบรับรองและคีย์ EFS ด้วยการเรียกใช้ Cipher.exe ในหน้าต่างพร้อมท์คำสั่ง (ผู้ใช้ขั้นสูง)ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่