การเข้ารหัสลับคืออะไร


การเข้ารหัสลับเป็นวิธีเพิ่มความปลอดภัยให้ข้อความหรือแฟ้ม โดยการแปลงเนื้อหาเพื่อให้สามารถอ่านได้เฉพาะบุคคลที่มีคีย์การเข้ารหัสลับที่ถูกต้องในการถอดการแปลงข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างเข่น ถ้าคุณซื้อสินค้าบางอย่างจากเว็บไซต์ โดยปกติข้อมูลสำหรับการทำธุรกรรม (เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขบัตรเครดิตของคุณ) จะได้รับการเข้ารหัสลับเพื่อช่วยให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ กรุณาใช้การเข้ารหัสลับเมื่อคุณต้องการให้ระดับการป้องกันข้อมูลของคุณเข้มงวดรัดกุม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Encrypting File System (EFS) คืออะไรต้องการความช่วยเหลือหรือไม่