ไฟร์วอลล์คืออะไร


ไฟร์วอลล์คือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ตรวจสอบข้อมูลที่มาจากอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่าย แล้วบล็อกข้อมูลนั้นหรืออนุญาตให้ข้อมูลนั้นผ่านเข้ามายังคอมพิวเตอร์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าไฟร์วอลล์ของคุณ

ไฟร์วอลล์จะช่วยป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (เช่น หนอนไวรัส) เข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านทางเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ไฟร์วอลล์ยังช่วยหยุดไม่ให้คอมพิวเตอร์ของคุณส่งซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นอีกด้วย

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงวิธีการทำงานของไฟร์วอลล์

ภาพประกอบแสดงวิธีการที่ไฟร์วอลล์สร้างกำแพงกั้นระหว่างอินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
ไฟร์วอลล์เป็นเหมือนกับกำแพงอิฐที่สามารถสร้างการป้องกันจริงซึ่งจะสร้างการป้องกันระหว่างอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ของคุณ

ไฟร์วอลล์ไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับโปรแกรมป้องกันไวรัส ในการปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องใช้ทั้งไฟร์วอลล์และโปรแกรมป้องกันไวรัสและมัลแวร์ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่