แฟ้มที่ซ่อนไว้คืออะไร


แม้ว่าโดยปกติแล้วคุณจะมองไม่เห็นแฟ้มที่ซ่อนไว้ แต่แฟ้มนั้นก็เป็นแฟ้มธรรมดาแฟ้มหนึ่ง คุณสามารถเลือกว่าจะซ่อนหรือแสดงแฟ้มได้โดยการเปลี่ยนคุณสมบัติของแฟ้ม โดยทำดังนี้

  1. คลิกขวาที่ไอคอนของแฟ้ม แล้วคลิก คุณสมบัติ

  2. ที่บริเวณถัดจาก แอตทริบิวต์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน แล้วคลิก ตกลง

ถ้าแฟ้มถูกซ่อนไว้และคุณต้องการแสดงแฟ้มนั้น คุณจำเป็นต้องแสดงแฟ้มที่ซ่อนทั้งหมดเพื่อดูแฟ้มที่ต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้

รูปภาพของกล่องกาเครื่องหมาย 'ซ่อน'
กล่องกาเครื่องหมาย 'ซ่อน' ถูกเลือกไว้สำหรับแฟ้ม

หมายเหตุ

  • ถึงแม้ว่าคุณจะสามารถซ่อนแฟ้มที่เป็นความลับเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเห็นได้ แต่คุณไม่ควรรักษาความปลอดภัยหรือป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยใช้การซ่อนแฟ้มเพียงอย่างเดียว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าสิทธิสำหรับแฟ้มหรือโฟลเดอร์ ให้ดูที่ สิทธิคืออะไร

  • คุณสามารถซ่อนแฟ้มที่ใช้งานน้อยเพื่อทำให้การแสดงข้อมูลเป็นระเบียบมากขึ้น แต่พึงระลึกอยู่เสมอว่าแฟ้มที่ซ่อนไว้ยังคงใช้เนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณอยู่ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่