ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) คืออะไร


ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เป็นบริษัทที่ให้คุณสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งปกติมักจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม วิธีทั่วไปในการเชื่อมต่อกับ ISP คือการใช้สายโทรศัพท์ (การเรียกผ่านสายโทรศัพท์) หรือการเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์ (สายเคเบิล หรือ DSL) ISP จำนวนมากจะมีบริการเพิ่มเติม เช่น บัญชีอีเมล เว็บเบราว์เซอร์ และเนื้อที่สำหรับการสร้างเว็บไซต์ของคุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่