การค้นพบเครือข่ายคืออะไร


การค้นพบเครือข่ายเป็นการตั้งค่าเครือข่ายที่จะแสดงให้ทราบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถพบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่อยู่บนเครือข่ายได้หรือไม่ และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายจะสามารถพบคอมพิวเตอร์ของคุณได้หรือไม่

สถานะการค้นพบเครือข่ายมีอยู่สามสถานะดังนี้

 • เปิด

  สถานะนี้อนุญาตให้คอมพิวเตอร์ของคุณมองเห็นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ บนเครือข่ายได้ และช่วยให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ บนเครือข่ายสามารถเห็นคอมพิวเตอร์ของคุณได้ คุณลักษณะดังกล่าวทำให้การใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันทำได้ง่ายขึ้น

 • ปิด

  สถานะนี้จะป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ของคุณมองเห็นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ บนเครือข่าย และไม่ให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ บนเครือข่ายมองเห็นคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • กำหนดเอง

  สถานะนี้เป็นสถานะผสมซึ่งจะมีการตั้งค่าบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบเครือข่ายถูกเปิดใช้งานอยู่ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การค้นพบเครือข่ายอาจเปิดอยู่ แต่คุณหรือผู้ดูแลระบบของคุณอาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าไฟร์วอลล์ที่มีผลต่อการค้นพบเครือข่าย

  การค้นพบเครือข่ายจำเป็นต้องเริ่มบริการ DNS Client, Function Discovery Resource Publication, SSDP Discovery และ UPnP Device Host เพื่ออนุญาตให้การค้นพบเครือข่ายติดต่อผ่านไฟร์วอลล์ของ Windows และเพื่อไม่ให้ไฟร์วอลล์อื่นๆ ขัดขวางการค้นพบเครือข่าย ถ้าเงื่อนไขบางอย่างเป็นจริงแต่ไม่ใช่ทั้งหมด สถานะของการค้นพบเครือข่ายจะแสดงเป็น 'กำหนดเอง'

เมื่อต้องการเปิดการค้นพบเครือข่าย

 1. เปิด 'การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน จากนั้นในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง

 2. คลิกที่เครื่องหมายบั้ง รูปภาพของไอคอนเครื่องหมายบั้ง เพื่อขยายโพรไฟล์เครือข่ายปัจจุบัน
 3. คลิก เปิดการค้นพบเครือข่าย แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

ตำแหน่งบนเครือข่าย

เมื่อคุณเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย คุณจะต้องเลือก ตำแหน่งบนเครือข่าย ตำแหน่งบนเครือข่ายมีสี่ตำแหน่งดังนี้ บ้าน ที่ทำงาน สาธารณะ และโดเมน Windows จะกำหนดสถานะการค้นพบเครือข่ายให้กับเครือข่ายดังกล่าวและจะเปิดพอร์ตไฟร์วอลล์ Windowsที่เหมาะสมสำหรับสถานะดังกล่าว ตามตำแหน่งบนเครือข่ายที่คุณเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งบนเครือข่าย ให้ดูที่ การเลือกตำแหน่งบนเครือข่ายต้องการความช่วยเหลือหรือไม่