เซฟโหมดคืออะไร


เซฟโหมดคือตัวเลือกการแก้ไขปัญหาสำหรับ Windows ที่เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณในสถานะที่จำกัด มีเฉพาะแฟ้มและโปรแกรมควบคุมพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียกใช้ Windows เท่านั้นที่เริ่มทำงาน คำว่า เซฟโหมด จะปรากฏที่มุมของจอภาพเพื่อระบุโหมดของ Windows ที่คุณกำลังใช้อยู่

ถ้าปัญหาที่มีอยู่ไม่ปรากฏขึ้นอีกเมื่อคุณเริ่มระบบในเซฟโหมด คุณสามารถตัดการตั้งค่าเริ่มต้นและโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์พื้นฐานออกจากสาเหตุที่เป็นไปได้ ถ้าคุณไม่ทราบสาเหตุของปัญหา คุณสามารถใช้กระบวนการตัดออกเพื่อช่วยคุณค้นหาปัญหาได้ ลองเริ่มโปรแกรมทั้งหมดที่คุณใช้เป็นประจำ รวมถึงโปรแกรมในโฟลเดอร์ 'เริ่มต้น' ทีละโปรแกรม เพื่อดูว่าโปรแกรมใดที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหา

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มการทำงานในเซฟโหมดโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการพร้อมท์ แสดงว่าปัญหาที่เกิดกับคอมพิวเตอร์ของคุณอาจป้องกันไม่ให้ Windows เริ่มระบบแบบปกติ ถ้าคุณคิดว่าสาเหตุของปัญหาอาจมาจากโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งล่าสุด ให้ลองใช้ 'การกู้คืน' ใน 'แผงควบคุม' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การกู้คืนในแผงควบคุมคืออะไร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานในเซฟโหมด ให้ดูหัวข้อ 'วิธีใช้' ต่อไปนี้ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่