'ข้อมูลระบบ' คืออะไร


'ข้อมูลระบบ' (หรือที่รู้จักกันในชื่อ msinfo32.exe) จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ รวมทั้ง โปรแกรมควบคุม

เปิด 'ข้อมูลระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ข้อมูลระบบ จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก ข้อมูลระบบ

'ข้อมูลระบบ' จะแสดงประเภทต่างๆ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย และรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละประเภทในบานหน้าต่างด้านขวา ประเภทต่างๆ ประกอบด้วย

  • ข้อมูลสรุปของระบบ แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณและระบบปฏิบัติการ เช่น ชื่อคอมพิวเตอร์และผู้ผลิต ชนิด โปรแกรมที่ทำงานขั้นพื้นฐานของระบบ (BIOS) ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ และจำนวนหน่วยความจำที่ติดตั้ง

  • ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ แสดงรายละเอียดขั้นสูงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ และมีไว้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT

  • คอมโพเนนต์ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับดิสก์ไดรฟ์ อุปกรณ์เสียง โมเด็ม และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • สภาพแวดล้อมทางซอฟต์แวร์ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุม การเชื่อมต่อเครือข่าย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม

เมื่อต้องการค้นหารายละเอียดเฉพาะใน 'ข้อมูลระบบ' ให้พิมพ์ข้อมูลที่คุณกำลังค้นหาลงในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ที่ด้านล่างของหน้าต่าง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหาที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ของเครื่องคอมพิวเตอร์คุณ ให้พิมพ์ ที่อยู่ IP ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา แล้วคลิก ค้นหา

หมายเหตุ

  • คุณสามารถบันทึก 'ข้อมูลระบบ' ได้โดยคลิก แฟ้ม คลิก บันทึก พิมพ์ชื่อแฟ้ม แล้วคลิก บันทึก อีกครั้ง Windows บันทึกข้อมูลนี้ในรูปแบบแฟ้ม NFO หากคุณมีปัญหาในการเปิดแฟ้มนี้ คุณสามารถบันทึก 'ข้อมูลระบบ' ในรูปแบบแฟ้ม TXT ได้ โดยคลิก แฟ้ม คลิก ส่งออก พิมพ์ชื่อแฟ้ม แล้วคลิก บันทึก

สำหรับข้อมูลทางเทคนิคสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้เชี่ยวชาญด้าน IT เกี่ยวกับวิธีใช้ 'ข้อมูลระบบ' ให้ไปที่ เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน ITต้องการความช่วยเหลือหรือไม่