'การคืนค่าระบบ' คืออะไร


'การคืนค่าระบบ' จะช่วยคุณคืนค่าแฟ้มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณให้กลับไปสู่ช่วงเวลาก่อนหน้า 'การคืนค่าระบบ' เป็นวิธีเลิกทำการเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่มีผลกระทบกับแฟ้มส่วนบุคคลของคุณ เช่น อีเมล เอกสาร หรือภาพถ่าย

บางครั้งการติดตั้งโปรแกรมหรือโปรแกรมควบคุมสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดกับคอมพิวเตอร์ของคุณหรือทำให้ Windows มีลักษณะการทำงานที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยปกติแล้วการถอนการติดตั้งโปรแกรมหรือโปรแกรมควบคุมจะแก้ไขปัญหานี้ได้ ถ้าการถอนการติดตั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณสามารถลองคืนค่าระบบคอมพิวเตอร์ของคุณให้กลับไปสู่ช่วงเวลาก่อนหน้าซึ่งทุกอย่างทำงานได้อย่างถูกต้อง

'การคืนค่าระบบ' จะใช้คุณลักษณะที่เรียกว่า การป้องกันระบบ เพื่อสร้างและบันทึกจุดคืนค่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณเสมอ จุดคืนค่าเหล่านี้ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่ารีจิสทรี และข้อมูลระบบอื่นๆ ที่ Windows ใช้ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างจุดคืนค่าด้วยตัวเองได้เช่นกัน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างจุดคืนค่า ให้ดูที่ การสร้างจุดคืนค่า

สำเนาสำรองของอิมเมจระบบที่เก็บบนฮาร์ดดิสก์สามารถใช้สำหรับ 'การคืนค่าระบบ' เหมือนกับจุดคืนค่าที่สร้างขึ้นโดยการป้องกันระบบได้อีกด้วย ถึงแม้ว่าสำเนาสำรองของอิมเมจระบบจะมีทั้งแฟ้มระบบและข้อมูลส่วนบุคคล แฟ้มข้อมูลของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบจาก 'การคืนค่าระบบ' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอิมเมจระบบ ให้ดูที่ อิมเมจระบบคืออะไร

'การคืนค่าระบบ' ไม่ได้มีไว้สำรองแฟ้มส่วนบุคคล ดังนั้นจึงไม่สามารถช่วยคุณกู้คืนแฟ้มส่วนบุคคลที่ถูกลบหรือเสียหายได้ คุณควรสำรอง แฟ้มส่วนบุคคลและข้อมูลที่สำคัญของคุณเป็นประจำโดยใช้โปรแกรมสำรองข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองแฟ้มส่วนบุคคล ให้ดูที่ การสำรองแฟ้มของคุณ

  • เปิด 'การคืนค่าระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ การคืนค่าระบบ จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก การคืนค่าระบบ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันระบบ ให้ดูที่ การป้องกันระบบคืออะไรต้องการความช่วยเหลือหรือไม่