บัญชีผู้ใช้คืออะไร


บัญชีผู้ใช้คือชุดของข้อมูลที่บอกให้ Windows ทราบว่าคุณสามารถเข้าถึงแฟ้มและโฟลเดอร์ใดได้ การเปลี่ยนแปลงใดที่คุณสามารถทำกับคอมพิวเตอร์ได้ และการกำหนดลักษณะส่วนบุคคลของคุณ เช่น พื้นหลังของเดสก์ท็อปหรือโปรแกรมรักษาหน้าจอของคุณ บัญชีผู้ใช้ทำให้คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับบุคคลอื่นได้ โดยที่คุณมีแฟ้มและการตั้งค่าต่างๆ ของตัวเอง ผู้ใช้แต่ละรายจะเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของตัวเองโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

บัญชีมีสามชนิด บัญชีแต่ละชนิดให้ระดับการควบคุมคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันแก่ผู้ใช้

  • บัญชีผู้ใช้มาตรฐานสำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป

  • บัญชีผู้ดูแลให้อำนาจการควบคุมคอมพิวเตอร์สูงสุด และควรจะใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น

  • บัญชี Guest เป็นบัญชีผู้ใช้ที่มีจุดประสงค์เบื้องต้นสำหรับบุคคลที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์เพียงชั่วคราวต้องการความช่วยเหลือหรือไม่