'การควบคุมบัญชีผู้ใช้' คืออะไร


'การควบคุมบัญชีผู้ใช้' (UAC) เป็นคุณลักษณะหนึ่งใน Windows ที่ช่วยให้คุณสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณโดยการแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งทำการเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้สิทธิระดับผู้ดูแล UAC ทำงานโดยการปรับระดับสิทธิของบัญชีผู้ใช้ของคุณ ถ้าคุณกำลังทำงานที่สามารถดำเนินการในฐานะผู้ใช้มาตรฐาน เช่น การอ่านอีเมล การฟังเพลง หรือการสร้างเอกสารต่างๆ คุณจะมีสิทธิในระดับผู้ใช้มาตรฐาน ถึงแม้ว่าคุณจะเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลอยู่ก็ตาม

เมื่อจะทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้สิทธิระดับผู้ดูแล UAC จะแจ้งให้คุณทราบ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแล คุณสามารถคลิก ใช่ เพื่อดำเนินการต่อ ถ้าคุณไม่ใช่ผู้ดูแล บุคคลที่มีบัญชีผู้ดูแลของคอมพิวเตอร์นี้จะต้องใส่รหัสผ่านก่อน คุณจึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ ถ้าคุณอนุญาต คุณจะได้รับสิทธิระดับผู้ดูแลเป็นการชั่วคราวเพื่อให้สามารถดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ หลังจากนั้น สิทธิของคุณจะเปลี่ยนไปเป็นผู้ใช้มาตรฐาน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก ถึงแม้ว่าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ดูแลอยู่ก็ตาม จะไม่มีสิ่งใดที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ได้โดยที่คุณไม่ทราบ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (มัลแวร์)และสปายแวร์ทำการติดตั้งหรือทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้

เมื่อจำเป็นต้องขออนุญาตหรือขอรหัสผ่านของคุณในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ UAC จะแจ้งให้คุณทราบโดยใช้กล่องโต้ตอบชนิดใดชนิดหนึ่งจากสี่ชนิด ตารางด้านล่างนี้จะแสดงกล่องโต้ตอบชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการแจ้งให้คุณทราบ และแนวทางในการตอบสนองกล่องโต้ตอบเหล่านี้

ไอคอน ชนิด คำอธิบาย
ไอคอน
รูปภาพของโล่ 'การควบคุมบัญชีผู้ใช้' สำหรับการดำเนินการของ Windows
ชนิด

การตั้งค่าหรือคุณลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของ Windows และจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากคุณเพื่อเริ่มการทำงาน

คำอธิบาย

รายการนี้มีลายเซ็นดิจิทัลที่ถูกต้องสำหรับการรับรองว่า Microsoft เป็นผู้เผยแพร่รายการนี้ ถ้าคุณได้รับกล่องโต้ตอบชนิดนี้ ตามปกติจะสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างปลอดภัย ถ้าคุณไม่แน่ใจ ให้ตรวจสอบชื่อของโปรแกรมหรือฟังก์ชันเพื่อพิจารณาว่าเป็นรายการที่คุณต้องการเรียกใช้หรือไม่

ไอคอน
รูปภาพของโล่ 'การควบคุมบัญชีผู้ใช้' สำหรับโปรแกรมที่มีลายเซ็นดิจิทัล
ชนิด

โปรแกรมที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Windows และจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากคุณเพื่อเริ่มการทำงาน

คำอธิบาย

โปรแกรมนี้มีลายเซ็นดิจิทัลที่ถูกต้อง ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่าโปรแกรมนั้นเป็นโปรแกรมตรงตามที่กล่าวอ้าง และสามารถรับรองข้อมูลประจำตัวของผู้เผยแพร่โปรแกรมได้ ถ้าคุณได้รับกล่องโต้ตอบชนิดนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่คุณต้องการเรียกใช้ และคุณเชื่อถือผู้เผยแพร่

ไอคอน
รูปภาพของโล่ 'การควบคุมบัญชีผู้ใช้' สำหรับโปรแกรมที่ไม่มีลายเซ็นดิจิทัล
ชนิด

โปรแกรมที่มีผู้เผยแพร่ที่ไม่รู้จัก และจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากคุณเพื่อเริ่มการทำงาน

คำอธิบาย

โปรแกรมนี้ไม่มีลายเซ็นดิจิทัลที่ถูกต้องจากผู้เผยแพร่ การไม่มีลายเซ็นดิจิทัลไม่ได้หมายความว่าเป็นอันตรายเสมอไป เนื่องจากโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายรุ่นเก่าหลายโปรแกรมก็ไม่มีลายเซ็นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม คุณควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และอนุญาตให้เรียกใช้โปรแกรมนี้เฉพาะเมื่อคุณได้โปรแกรมมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น เช่น ซีดีต้นฉบับ หรือเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่ ถ้าคุณไม่แน่ใจ ให้ค้นหาชื่อของโปรแกรมนี้บนอินเทอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบว่าเป็นโปรแกรมที่เป็นที่รู้จัก หรือเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือไม่

ไอคอน
รูปภาพของโล่ 'การควบคุมบัญชีผู้ใช้' สำหรับโปรแกรมที่ถูกบล็อกโดยผู้ดูแล
ชนิด

คุณถูกบล็อกโดยผู้ดูแลระบบของคุณไม่ให้สามารถเรียกใช้โปรแกรมนี้ได้

คำอธิบาย

โปรแกรมนี้ถูกบล็อกเนื่องจากทราบว่าเป็นโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือ เมื่อต้องการเรียกใช้โปรแกรมนี้ คุณต้องติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

เราขอแนะนำให้คุณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้บัญชีผู้ใช้มาตรฐานเกือบตลอดเวลา คุณสามารถเรียกดูอินเทอร์เน็ต ส่งอีเมล และใช้โปรแกรมประมวลผลคำได้โดยไม่ต้องใช้บัญชีผู้ดูแล เมื่อคุณต้องการดำเนินงานการดูแล เช่น การติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ หรือการเปลี่ยนการตั้งค่าที่จะส่งผลต่อผู้ใช้รายอื่นๆ คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปใช้บัญชีผู้ดูแลแต่อย่างใด Windows จะพร้อมท์คุณเพื่อขออนุญาตหรือรหัสผ่านของผู้ดูแลก่อนที่จะดำเนินการ นอกจากนี้ เรายังขอแนะนำให้คุณสร้างบัญชีผู้ใช้มาตรฐานให้กับทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณด้วย

ใน Windows รุ่นนี้ คุณจะสามารถปรับความถี่ที่ UAC จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ถ้าคุณต้องการได้รับแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามในคอมพิวเตอร์ ให้เลือกที่จะได้รับการแจ้งเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่าการควบคุมบัญชีผู้ใช้คืออะไรต้องการความช่วยเหลือหรือไม่