'ดัชนีการใช้งาน Windows' คืออะไร'ดัชนีการใช้งาน Windows' คือค่าที่บอกให้คุณทราบว่าพีซีของคุณทำงานกับ Windows ได้ดีเพียงใดโดยจะใช้คะแนนฐานในการจัดอันดับการใช้งานที่คุณสามารถคาดหวังได้ โดยปกติแล้ว คะแนนฐานที่สูงกว่าหมายความว่าพีซีของคุณจะทำงานได้รวดเร็วและตอบสนองได้ดีกว่าพีซีที่มีคะแนนฐานต่ำกว่า

ตัวเลขของ 'ดัชนีการใช้งาน Windows' ใน 'ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและเครื่องมือต่างๆ'
ตัวเลขของ 'ดัชนีการใช้งาน Windows' ใน 'ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและเครื่องมือต่างๆ'

ฮาร์ดแวร์แต่ละชิ้นในพีซีของคุณมีคะแนนของตัวเองที่เรียกว่า คะแนนย่อย คะแนนฐานรวมของพีซีจะพิจารณาจากคะแนนย่อยที่ต่ำที่สุด ไม่ใช่การหาค่าเฉลี่ยของคะแนนย่อยทั้งหมด คุณสามารถดูคะแนนย่อยเพื่อดูว่าฮาร์ดแวร์ที่คุณให้ความสำคัญที่สุดนั้นมีประสิทธิภาพการทำงานเป็นเช่นไร ซึ่งจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะปรับรุ่นส่วนประกอบบางอย่างของพีซีหรือไม่

เมื่อต้องการดูคะแนนฐานของพีซีของคุณ

  1. เปิด 'ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและเครื่องมือ' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) แล้วใส่คำว่า ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและเครื่องมือ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นให้แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและเครื่องมือ

  2. ดูคะแนนฐานและคะแนนย่อยของ 'ดัชนีการใช้งาน Windows' สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณเพิ่งปรับรุ่นฮาร์ดแวร์และต้องการดูว่าคะแนนของคุณเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ให้แตะหรือคลิก เรียกใช้การประเมินใหม่ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

    ถ้าคุณไม่เห็นคะแนนย่อยและคะแนนฐาน ให้แตะหรือคลิก จัดอันดับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

หมายเหตุ

  • คะแนนย่อยของ 'ดัชนีการใช้งาน Windows' โดยปกติมีค่าอยู่ในช่วง 1.0 ถึง 7.9 อย่างไรก็ตาม ถ้าพีซีของคุณมีตัวประมวลผลแบบ 64 บิต และมีหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) 4 กิกะไบต์หรือต่ำกว่า คะแนนย่อยของหน่วยความจำ (RAM) สำหรับพีซีของคุณจะมีค่าสูงสุด 5.9 ซึ่งหมายถึงคะแนนฐานโดยรวมจะถูกจำกัดไว้ที่ 5.9

ถ้าไม่สามารถปรับปรุงคะแนนฐานหรือคะแนนย่อยของคุณ

เงื่อนไขที่อาจทำให้ Windows ไม่สามารถปรับปรุง 'ดัชนีการใช้งาน Windows' ได้มีดังนี้

  • การทำงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ Windows จะพยายามสงวนพลังงานให้โดยอัตโนมัติเมื่อทำงานโดยใช้แบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นถ้าพีซีของคุณกำลังทำงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ การประเมินประสิทธิภาพอาจไม่ได้แสดงถึงความสามารถที่แท้จริง เสียบสายไฟพีซีของคุณ จากนั้นเรียกใช้การประเมินใหม่

  • มีเนื้อที่ว่างบนไดรฟ์ไม่เพียงพอ เมื่อคุณเข้าถึงพีซี 'ดัชนีการใช้งาน Windows' จะสร้างแฟ้มทดสอบไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ การประเมินจะไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้ ถ้ามีเนื้อที่ว่างไม่เพียงพอที่จะสร้างแฟ้มทดสอบ คุณสามารถใช้เครื่องมือ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' เพื่อเพิ่มเนื้อที่ว่างได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การลบแฟ้มโดยใช้ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์'

  • การประเมินทำงานอยู่แล้ว ถ้าคุณเรียกใช้การประเมิน 'ดัชนีการใช้งาน Windows' อยู่แล้ว คะแนนของคุณจะไม่สามารถปรับปรุงได้

  • โปรแกรมควบคุมการแสดงผลเป็นรุ่นเก่า ถ้าพีซีของคุณใช้โปรแกรมควบคุมการแสดงผลรุ่นเก่า คะแนนของคุณอาจไม่ได้รับการปรับปรุง

  • ไม่มีการสนับสนุนมัลติมีเดีย ถ้าพีซีของคุณไม่สนับสนุนการใช้งานมัลติมีเดีย คะแนนของคุณจะไม่สามารถปรับปรุงได้
ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่