ตัวแสดง XPS คืออะไร


เอกสาร XPS คือแฟ้มใดๆ ที่ได้รับการบันทึกในรูปแบบแฟ้ม XML Paper Specification หรือ .xps คุณสามารถสร้างเอกสาร XPS (แฟ้ม .xps) โดยใช้โปรแกรมใดก็ได้ที่คุณสามารถพิมพ์จากใน Windows ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดูเอกสาร XPS โดยใช้ตัวแสดง XPS ได้เท่านั้น เหมือนที่มีอยู่ใน Windows รุ่นนี้

เมื่อคุณคลิกเอกสาร XPS เอกสารจะเปิดโดยอัตโนมัติในตัวแสดง XPS มีหลายตัวเลือกสำหรับการดูและจัดการเอกสาร XPS ในตัวแสดง XPS ได้แก่

  • การบันทึกสำเนาของเอกสาร XPS ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • การค้นหาคำหรือวลีในเอกสาร

  • การย่อหรือขยายเพื่อทำให้สามารถอ่านข้อความและดูรูปภาพได้ง่ายขึ้น

  • การเซ็นชื่อแบบดิจิทัลที่เอกสาร XPS

  • การกำหนดบุคคลที่สามารถเข้าถึงเอกสารและระยะเวลาด้วยการใช้สิทธิของเอกสาร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบเอกสาร XPS ให้ดูที่ เอกสาร XPS: คำถามที่ถามบ่อย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแสดง XPS ให้ดูที่ การใช้ตัวแสดง XPS