ตัวแสดง XPS คืออะไรเอกสาร XPS คือแฟ้มใดๆ ที่บันทึกไว้ใน XML Paper Specification หรือรูปแบบแฟ้ม .xps แม้ว่าคุณจะสร้างเอกสาร XPS (แฟ้ม .xps) โดยการใช้โปรแกรมใดๆ ที่คุณสามารถสั่งพิมพ์จากใน Windows แต่คุณสามารถดูเอกสาร XPS ได้โดยใช้ตัวแสดง XPS เท่านั้น

เมื่อคุณเปิดเอกสาร XPS ตัวแสดงจะเปิดเอกสารในหน้าต่าง Internet Explorer โดยอัตโนมัติ แถบเครื่องมือ สองแถบที่เพิ่มขึ้นมาจะปรากฏอยู่ในเอกสาร XPS โดยแถบหนึ่งอยู่ด้านบนและอีกแถบหนึ่งอยู่ด้านล่าง แถบเครื่องมือแต่ละแถบจะมีตัวเลือกสำหรับดูและจัดการเอกสาร XPS ดังต่อไปนี้

 • การบันทึกสำเนาเอกสาร XPS ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • การค้นหาคำหรือวลีในเอกสาร XPS แบบอ่านอย่างเดียว

 • การไปยังหน้าเอกสารที่ต้องการโดยการพิมพ์หมายเลขหน้า หรือการนำทางไปข้างหน้าและย้อนกลับผ่านหน้าเอกสาร

 • การย่อหรือขยายเพื่อทำให้อ่านข้อความและดูรูปภาพได้ง่ายขึ้น

 • การดูหน้าเอกสารได้มากกว่าหนึ่งหน้าพร้อมกันบนหน้าจอของคุณ

 • การเซ็นชื่อแบบดิจิทัลที่เอกสาร XPS

 • การกำหนดผู้ที่สามารถเข้าถึงเอกสารและระยะเวลาในการเข้าถึงโดยการใช้งานสิทธิของเอกสาร

ถ้าคุณมี Microsoft .NET Framework 3.0 แสดงว่ามีการติดตั้งตัวแสดง XPS อยู่บนพีซีของคุณแล้ว

เมื่อต้องการค้นหาว่าคุณมี .NET Framework 3.0 หรือไม่

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก แผงควบคุม แล้วจึงคลิก โปรแกรม
 2. ภายใต้ โปรแกรมและคุณลักษณะ ให้คลิก เปิดหรือปิดคุณลักษณะของ Windows ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. มองหา .NET Framework 3.0 ในรายการคุณลักษณะ หากมีชื่อปรากฏในรายการ ให้คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์เพื่อดูเนื้อหา

 4. ในโฟลเดอร์ .NET Framework 3.0 ตรวจดูว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตัวแสดง XPS แล้ว และคลิก ตกลง

รูปภาพของตัวแสดง XPS ในโฟลเดอร์ .NET Framework 3.0
ตัวแสดง XPS มีอยู่ใน .NET Framework 3.0

ถ้าคุณไม่มี .NET Framework 3.0 ติดตั้งอยู่บน Windows Vista หรือถ้าคุณมี Windows XP, Windows Server 2003 หรือ Windows Server 2008 คุณสามารถดาวน์โหลด .NET Framework 3.0 ทางออนไลน์ได้ที่ ศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft