ฉันต้องมีสิ่งใดบ้างในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต


คุณจำเป็นต้องมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) และฮาร์ดแวร์บางอย่างเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

  • ISP ISP ให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อขอบัญชีที่มี ISP ได้เช่นเดียวกับเมื่อคุณขอใช้บริการโทรศัพท์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

  • ฮาร์ดแวร์ สำหรับการเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์ เช่น Digital Subscriber Line (DSL) หรือเคเบิล คุณต้องมี DSL หรือเคเบิลโมเด็ม ซึ่งอาจรวมอยู่ในฮาร์ดแวร์เริ่มต้นจาก ISP เมื่อคุณลงทะเบียนใช้บัญชีบรอดแบนด์ ถ้าคุณวางแผนที่จะติดตั้งเครือข่ายเพื่อใช้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตร่วมกันกับคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง คุณจะต้องมีเราเตอร์ สำหรับการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ คุณจำเป็นต้องมีโมเด็มแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์หลายเครื่องติดตั้งโมเด็มแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์มาให้แล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต้องการความช่วยเหลือหรือไม่