มีอะไรใหม่ในเมนูเริ่ม


ใน Windows 7 คุณจะสามารถควบคุมโปรแกรมและแฟ้มต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเมนูเริ่มได้มากขึ้นอย่างมาก โดยพื้นฐานแล้ว เมนูเริ่มจะว่างเปล่า โดยคุณสามารถจัดระเบียบและกำหนดเองเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้

รูปภาพของเมนูเริ่ม
เมนูเริ่ม
แสดงทั้งหมด

รายการทางลัด

Windows 7 ได้นำรายการทางลัดมาใช้สำหรับทั้งเมนูเริ่มและแถบงาน 'รายการทางลัด' คือรายการของข้อมูลล่าสุด เช่น แฟ้ม โฟลเดอร์ หรือเว็บไซต์ ที่ได้รับการจัดระเบียบโดยโปรแกรมที่คุณใช้ในการเปิดข้อมูลเหล่านั้น นอกจากคุณจะสามารถใช้ 'รายการทางลัด' ในการเปิดรายการข้อมูลล่าสุดได้แล้ว คุณยังสามารถตรึงรายการโปรดเข้ากับ 'รายการทางลัด' เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงโปรแกรมและแฟ้มที่คุณใช้เป็นประจำทุกวันได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

รูปภาพการเปรียบเทียบ 'รายการทางลัด' ของโปรแกรมบนเมนูเริ่มกับบนแถบงาน
รายการเดียวกันนี้จะปรากฏขึ้นใน 'รายการทางลัด' ของโปรแกรมบนเมนูเริ่ม และบนแถบงานด้วย

ตามค่าเริ่มต้น จะไม่มีการตรึงโปรแกรมหรือแฟ้มใดๆ เข้ากับเมนูเริ่ม หลังจากที่คุณเปิดโปรแกรมหรือรายการใดๆ เป็นครั้งแรก โปรแกรมหรือรายการนั้นจะปรากฏขึ้นในเมนูเริ่ม แต่คุณสามารถเลือกเอาโปรแกรมหรือรายการนั้นออก หรือตรึงโปรแกรมหรือรายการนั้นเข้ากับเมนูเริ่ม เพื่อให้ปรากฏอยู่บนเมนูเริ่มเสมอได้ คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนทางลัดที่ปรากฏบนเมนูเริ่มเพื่อไม่ให้มีมากเกินไปได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ 'รายการทางลัด' ให้ดูที่ การใช้รายการทางลัดเพื่อเปิดโปรแกรมและรายการ

ไลบรารี

ใน Windows รุ่นก่อนหน้า การจัดการแฟ้มของคุณจะหมายถึงการจัดระเบียบแฟ้มเหล่านั้นในโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยต่างๆ ใน Windows 7 คุณสามารถใช้ไลบรารีในการจัดระเบียบและเข้าถึงแฟ้มตามชนิดได้ ไม่ว่าแฟ้มเหล่านั้นจะถูกจัดเก็บไว้ที่ใดก็ตาม

ไลบรารีจะรวบรวมแฟ้มจากตำแหน่งต่างๆ และแสดงแฟ้มเหล่านั้นเป็นคอลเลกชันเดียวโดยไม่ต้องมีการย้ายแฟ้มจากตำแหน่งที่จัดเก็บ ไลบรารีเริ่มต้นมีอยู่สี่ชนิดด้วยกัน (ได้แก่ 'ไลบรารีเอกสาร' 'ไลบรารีเพลง' 'ไลบรารีรูปภาพ' และ 'ไลบรารีวิดีโอ') แต่คุณสามารถสร้างไลบรารีใหม่สำหรับคอลเลกชันอื่นๆ ได้ ตามค่าเริ่มต้น 'ไลบรารีเอกสาร' 'ไลบรารีเพลง' และ 'ไลบรารีรูปภาพ' จะปรากฏอยู่ในเมนูเริ่ม ซึ่งคุณสามารถเพิ่มหรือเอาไลบรารีออก หรือกำหนดลักษณะที่ปรากฏของไลบรารีเองได้เช่นเดียวกับรายการอื่นๆ บนเมนูเริ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับไลบรารี ให้ดูที่ ไลบรารี: คำถามที่ถามบ่อย

การค้นหา

เมนูเริ่มจะมีกล่องค้นหาที่คุณสามารถใช้ในการค้นหาแฟ้ม โฟลเดอร์ โปรแกรม และข้อความอีเมลที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เมื่อคุณเริ่มพิมพ์คำหรือวลีลงในกล่องค้นหา การค้นหาจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ และผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงขึ้นชั่วคราวในพื้นที่ว่างเหนือกล่องค้นหาในเมนูเริ่ม

ผลลัพธ์การค้นหาจะถูกจัดระเบียบโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของผลลัพธ์การค้นหาแต่ละรายการ และตำแหน่งที่ตั้งของผลลัพธ์การค้นหารายการนั้นในคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเห็นผลลัพธ์การค้นหาของคุณถูกจัดกลุ่มตามโปรแกรม ตามงาน 'แผงควบคุม' ตามไลบรารี (เช่น 'ไลบรารีเอกสาร' หรือ 'ไลบรารีรูปภาพ') และตามแฟ้ม เป็นต้น ผลลัพธ์การค้นหาที่ใกล้เคียงที่สุด (แต่ไม่ตรงกันทุกประการ) ของแต่ละกลุ่มจะแสดงอยู่ใต้หัวเรื่องของกลุ่ม คุณสามารถคลิกผลลัพธ์แต่ละรายการเพื่อเปิดโปรแกรมหรือแฟ้มนั้นๆ หรือคลิกหัวเรื่องของกลุ่มเพื่อดูรายการของผลลัพธ์การค้นหาทั้งหมดของกลุ่มนั้นใน Windows Explorer ได้

ตัวเลือกของปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

ปุ่ม ปิดเครื่อง จะปรากฏอยู่ที่มุมล่างซ้ายของเมนูเริ่ม

รูปภาพของปุ่ม 'ปิดเครื่อง' ที่มีการขยายเมนู
คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่ม 'ปิดเครื่อง' เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

เมื่อคุณคลิก ปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์ของคุณจะปิดโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมด และปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเลือกให้ปุ่มนี้ทำการกระทำอย่างอื่น เช่น นำคอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่โหมดสลีป หรืออนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นเข้าสู่ระบบได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวเลือกของปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ให้ดูที่ การปิดคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง

อะไรที่ถูกย้ายไป

ปุ่มที่คุ้นเคยบางปุ่มได้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกย้ายออกไปจากเมนูเริ่มใน Windows 7 (แต่คุณสามารถเพิ่มกลับมาได้ถ้าคุณต้องการ)

  • ปุ่ม เชื่อมต่อไปยัง ซึ่งมีรายการของเครือข่ายที่พร้อมใช้งานที่คุณสามารถเลือกที่จะทำการเชื่อมต่อได้ถูกเอาออกไป เมื่อต้องการดูรายการของเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน ให้คลิกไอคอน ระบบเครือข่ายรูปภาพของไอคอนเครือข่ายแบบผ่านสาย ในพื้นที่แจ้งให้ทราบที่ตำแหน่งท้ายสุดของแถบงาน แล้วคลิก เปิดศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน
  • ในขณะนี้ ปุ่ม เครื่องพิมพ์ ได้เปลี่ยนเป็นปุ่ม อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ คุณสามารถคลิกปุ่มนี้เพื่อแสดงรายการของอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งรวมถึง เครื่องพิมพ์ เครื่องโทรสาร จอภาพ และเมาส์ของคุณ

  • ปุ่ม เครือข่าย ได้ถูกเอาออกจากเมนูเริ่ม แต่จะปรากฏอยู่ในบานหน้าต่างนำทางของ Windows Explorer คุณสามารถคลิกปุ่ม เครือข่าย เพื่อแสดงรายการของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายในปัจจุบันของคุณได้

  • ปุ่ม รายการล่าสุด ได้ถูกเอาออกจากเมนูเริ่ม อย่างไรก็ตาม แฟ้มหรือโปรแกรมที่คุณเปิดล่าสุดจะยังคงปรากฏอยู่ใน 'รายการทางลัด' ของเมนูเริ่มโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเพิ่มปุ่ม รายการล่าสุด กลับเข้ามาในเมนูเริ่มได้ถ้าคุณต้องการ

คุณยังอาจสังเกตว่าตัวเลือกเมนูเริ่มแบบคลาสสิก ซึ่งทำให้ลักษณะที่ปรากฏและการทำงานของเมนูเริ่มของคุณเหมือนกับ Windows รุ่นก่อนหน้า จะไม่มีอยู่ใน Windows 7 อีกต่อไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและเอาปุ่มออกจากเมนูเริ่ม ให้ดูที่ การกำหนดเมนูเริ่มเองต้องการความช่วยเหลือหรือไม่