สิ่งที่บ่งบอกว่าข้อความอีเมลสามารถเชื่อถือได้


ในบางครั้งอีเมลและสิ่งที่แนบในอีเมลอาจมีไวรัส คอมพิวเตอร์หรือการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ฟิชชิ่งได้ ก่อนที่คุณจะเชื่อถือข้อความอีเมลที่ได้รับ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

  • ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สามารถสแกนสิ่งที่แนบในอีเมลได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

  • ตรวจสอบที่อยู่ของผู้ส่งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณรู้จักบุคคลหรือองค์กรที่ส่งข้อความนั้นมาและคุณคุ้นเคยกับที่อยู่ดังกล่าวเป็นอย่างดี แม้ว่าข้อความจากผู้ส่งหรือที่อยู่ที่ไม่รู้จักจะไม่ได้เป็นอันตราย แต่คุณควรระมัดระวังก่อนที่จะเปิดดู

  • ตรวจดูบรรทัดเรื่องของข้อความว่าใช้ภาษาที่น่าสงสัยหรือไม่ เช่น เป็นข้อความที่ไม่มีความหมายหรือมีคำแนะนำให้เปิดสิ่งที่แนบมาหรือคลิกการเชื่อมโยง ไวรัสบางตัวสามารถตบตาหรือเลียนแบบที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องได้ และในบางครั้งบรรทัดเรื่องที่น่าสงสัยก็อาจแจ้งเตือนคุณด้วยว่าข้อความอีเมลเป็นการหลอกลวง

  • ถ้าข้อความอีเมลมีสิ่งที่แนบมาด้วย ให้สแกนสิ่งที่แนบนั้นด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัส ถ้าสิ่งที่แนบมามีแฟ้มปฏิบัติการที่คุณไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับ คุณควรลบข้อความนั้นทิ้งโดยไม่ต้องเปิดสิ่งที่แนบมาดังกล่าว

  • ถ้าข้อความอีเมลมาจากบุคคลที่คุณรู้จัก แต่คุณคิดว่าไม่น่าจะใช่อีเมลที่ควรได้รับหรือสงสัยว่าอาจเป็นอีเมลลวง ให้ส่งข้อความอีเมลใหม่ไปหาบุคคลนั้นเพื่อตรวจสอบว่าอีเมลที่ได้รับดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่