ฉันจะค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Windows ได้จากที่ใดคุณสามารถดูหมายเลขผลิตภัณฑ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือภายในแพคเกจ Windows หรือในอีเมลการยืนยันหากคุณซื้อและดาวน์โหลด Windows 7 ทางออนไลน์ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft เพื่อดูตัวอย่างสติกเกอร์หมายเลขผลิตภัณฑ์

ถ้าคุณไม่พบหมายเลขผลิตภัณฑ์ คุณอาจต้องซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการ ให้ดูที่ การรับหมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Windows 7 หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แจ้งว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ถูกต้องเมื่อติดตั้ง Windows 7 ให้ดูที่ ข้อผิดพลาดของการเปิดใช้งาน Windows 7: หมายเลขผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องต้องการความช่วยเหลือหรือไม่