เกมของฉันอยู่ที่ใดเกมที่มากับ Windows และเกมใหม่ที่คุณเลือกติดตั้ง จะปรากฏในโฟลเดอร์ 'เกม'

 • เปิดโฟลเดอร์ 'เกม' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เกม จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก สำรวจเกม

ถ้าคุณไม่เห็นชื่อเกมบางเกม อาจเป็นเพราะสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

 • เกมนั้นเป็นเกมเก่า เกมใหม่จะแสดงให้เห็นในโฟลเดอร์ 'เกม' โดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการติดตั้ง เกมเก่าๆ อาจไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อต้องการเพิ่มเกมด้วยตนเอง ให้ดูที่ การติดตั้งเกมในโฟลเดอร์ 'เกม'

 • Windows เกมถูกปิดใช้งาน เกมบางรุ่นที่มาพร้อมกับ Windows จะถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเปิดใช้งานเกม

  ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเปิดเกมของ Windows (0:48)

  การเปิดเกมใน Windows

  1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก โปรแกรม จากนั้นภายใต้ โปรแกรมและคุณลักษณะ ให้คลิก เปิดหรือปิดคุณลักษณะของ Windows
  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เกม แล้วคลิก ตกลง

 • เกมนั้นเป็นเกมรุ่นพิเศษ เกมบางเกม เช่น Chess Titans หรือ Internet Checkers มีเฉพาะใน Windows บางรุ่นเท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เรียนรู้เกี่ยวกับเกมใน Windows 7