โปรแกรมควบคุมใดบ้างที่ได้รับการโหลดในเซฟโหมด


เซฟโหมดจะเริ่ม Windows พร้อมกับโปรแกรมควบคุมและบริการพื้นฐานที่แสดงรายการไว้ที่นี้เท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการเหล่านี้ ให้ดูที่ เว็บไซต์ Microsoft สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT (เพจอาจเป็นภาษาอังกฤษ)

แสดงทั้งหมด

อุปกรณ์และโปรแกรมควบคุมที่เริ่มการทำงานในเซฟโหมด

 • ฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ (ภายในและ USB)

 • ซีดีรอมไดรฟ์ภายใน (ATA, SCSI)

 • ซีดีรอมไดรฟ์ภายนอก (USB)

 • ดีวีดีรอมไดรฟ์ภายใน (ATA, SCSI)

 • ดีวีดีรอมไดรฟ์ภายนอก (USB)

 • ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ภายใน (ATA, SATA, SCSI)

 • ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ภายนอก (USB)

 • แป้นพิมพ์ (USB, PS/2, อนุกรม)

 • เมาส์ (USB, PS/2, อนุกรม)

 • การ์ดแสดงผลแบบ VGA (PCI, AGP)

บริการของ Windows ที่เริ่มการทำงานในเซฟโหมด

 • บันทึกเหตุการณ์ของ Windows

 • Plug and Play

 • การเรียกกระบวนการระยะไกล (WPC)

 • บริการการเข้ารหัสลับ

 • Windows Defender

 • Windows Management Instrumentation (WMI)

อุปกรณ์และบริการเกี่ยวกับเครือข่ายที่เริ่มการทำงานในเซฟโหมดแบบที่มีเครือข่าย

 • อะแดปเตอร์เครือข่าย (อีเทอร์เน็ตแบบผ่านสายและ 802.11x แบบไร้สาย)

 • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

 • DNS

 • การเชื่อมต่อเครือข่าย

 • ตัวช่วยเหลือ TCP/IP-NetBIOS

 • ไฟร์วอลล์ Windowsต้องการความช่วยเหลือหรือไม่