โปรแกรมควบคุมใดบ้างที่ได้รับการโหลดในเซฟโหมด


เซฟโหมดจะเริ่ม Windows พร้อมกับโปรแกรมควบคุมและบริการพื้นฐานที่แสดงรายการไว้ที่นี้เท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการเหล่านี้ ให้ดูที่ เว็บไซต์ Microsoft สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT (เพจอาจเป็นภาษาอังกฤษ)

แสดงทั้งหมด

อุปกรณ์และโปรแกรมควบคุมที่เริ่มการทำงานในเซฟโหมด

  • ฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ (ภายในและ USB)

  • ซีดีรอมไดรฟ์ภายใน (ATA, SCSI)

  • ซีดีรอมไดรฟ์ภายนอก (USB)

  • ดีวีดีรอมไดรฟ์ภายใน (ATA, SCSI)

  • ดีวีดีรอมไดรฟ์ภายนอก (USB)

  • ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ภายใน (ATA, SATA, SCSI)

  • ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ภายนอก (USB)

  • แป้นพิมพ์ (USB, PS/2, อนุกรม)

  • เมาส์ (USB, PS/2, อนุกรม)

  • การ์ดแสดงผลแบบ VGA (PCI, AGP)

บริการของ Windows ที่เริ่มการทำงานในเซฟโหมด

  • บันทึกเหตุการณ์ของ Windows

  • Plug and Play

  • การเรียกกระบวนการระยะไกล (WPC)

  • บริการการเข้ารหัสลับ

  • Windows Defender

  • Windows Management Instrumentation (WMI)

อุปกรณ์และบริการเกี่ยวกับเครือข่ายที่เริ่มการทำงานในเซฟโหมดแบบที่มีเครือข่าย

  • อะแดปเตอร์เครือข่าย (อีเทอร์เน็ตแบบผ่านสายและ 802.11x แบบไร้สาย)

  • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

  • DNS

  • การเชื่อมต่อเครือข่าย

  • ตัวช่วยเหลือ TCP/IP-NetBIOS

  • ไฟร์วอลล์ Windowsต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่