ฉันกำลังใช้ระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นใดอยู่

อุปกรณ์นี้ไม่ได้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows

ถ้าคุณต้องการตรวจสอบพีซีเครื่องอื่นหรือถ้าคุณต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพีซีเครื่องนี้ ให้ลองดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

ตรวจหาข้อมูลของระบบปฏิบัติการใน Windows 10

 1. ไปยัง เริ่ม ไอคอน เมนูเริ่ม ป้อน เกี่ยวกับพีซีของคุณ จากนั้นเลือก เกี่ยวกับพีซีของคุณ
 2. ที่ใต้ พีซี ให้มองหา รุ่น เพื่อดูว่าพีซีของคุณกำลังใช้งาน Windows เวอร์ชันและรุ่นใด

 3. ที่ใต้ พีซี ให้มองหา ชนิดระบบ เพื่อดูว่าคุณกำลังใช้ Windows รุ่น 32 บิต หรือ 64 บิต

ตรวจหาข้อมูลระบบปฏิบัติการใน Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)
 2. แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ แล้วแตะหรือคลิก ข้อมูลพีซี

 3. ให้ดูที่ใต้ Windows เพื่อหาเวอร์ชันและรุ่นของ Windows ที่พีซีของคุณกำลังใช้งานอยู่

 4. ที่ใต้ พีซี ให้มองหา ชนิดระบบ เพื่อดูว่าคุณกำลังใช้ Windows รุ่น 32 บิต หรือ 64 บิต

  หน้าข้อมูลพีซีใน 'การตั้งค่าพีซี'

  หน้าจอเริ่มยังช่วยให้คุณทราบว่าคุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการใดอยู่ โดยอาจมีลักษณะดังนี้ใน Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 คุณอาจเห็นปุ่มค้นหาที่มุมบนขวา

  หน้าจอเริ่มใน Windows 8.1 Update และ Windows RT 8.1 Update

ตรวจหาข้อมูลระบบปฏิบัติการใน Windows 8 หรือ Windows RT

 1. บนหน้าจอเริ่ม ให้พิมพ์ คอมพิวเตอร์ แล้วกดค้างหรือคลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ จากนั้นแตะหรือคลิก คุณสมบัติ

 2. ให้มองที่ใต้ รุ่นของ Windows เพื่อดูว่าพีซีของคุณกำลังใช้ Windows เวอร์ชันและรุ่นใด

 3. ที่ใต้ ระบบ ให้มองหา ชนิดระบบ เพื่อดูว่าคุณกำลังใช้ Windows รุ่น 32 บิต หรือ 64 บิต

  การตั้งค่าของ 'ระบบ' ใน 'แผงควบคุม'

หน้าจอเริ่มสามารถช่วยให้คุณทราบถึงระบบปฏิบัติการได้เช่นกัน โดยอาจมีลักษณะดังนี้ใน Windows 8 และ Windows RT

หน้าจอเริ่มใน Windows 8 และ Windows RT

ตรวจสอบหาข้อมูลระบบปฏิบัติการใน Windows 7 หรือ Windows Vista

 1. คลิกปุ่ม เริ่มปุ่ม 'เริ่ม' ป้อนคำว่า คอมพิวเตอร์ ลงในกล่องค้นหา แล้วคลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ จากนั้นคลิก คุณสมบัติ
 2. ให้มองที่ใต้ รุ่นของ Windows เพื่อดูว่าพีซีของคุณกำลังใช้ Windows เวอร์ชันและรุ่นใด

เมนูเริ่ม สามารถช่วยให้คุณทราบถึงระบบปฏิบัติการได้เช่นกัน นี่อาจเป็นลักษณะที่พบใน Windows 7 และ Windows Vista

เมนูเริ่มและกล่องค้นหาใน Windows 7 และ Windows Vista

ตรวจหาข้อมูลระบบปฏิบัติการใน Windows XP

 • คลิกปุ่ม เริ่มปุ่ม 'เริ่ม' คลิก เรียกใช้ แล้วพิมพ์ winver จากนั้นกด Enter