ฉันกำลังใช้ระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นใดอยู่

อุปกรณ์นี้ไม่ได้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows

ถ้าคุณต้องการตรวจสอบพีซีเครื่องอื่นหรือถ้าคุณต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพีซีเครื่องนี้ ให้ลองดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

ตรวจหาข้อมูลระบบปฏิบัติการใน Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)
 2. แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ แล้วแตะหรือคลิก ข้อมูลพีซี

 3. ดูภายใต้ Windows ว่าพีซีของคุณกำลังใช้ Windows รุ่นใด

 4. ดู ชนิดระบบ ภายใต้ พีซี เพื่อดูว่าคุณกำลังใช้ Windows รุ่น 32 บิต หรือ 64 บิต

  หน้าข้อมูลพีซีใน 'การตั้งค่าพีซี'

  หน้าจอเริ่มยังช่วยให้คุณทราบว่าคุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการใดอยู่ โดยอาจมีลักษณะดังนี้ใน Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 คุณอาจเห็นปุ่มค้นหาที่มุมบนขวา

  หน้าจอเริ่มใน Windows 8.1 Update และ Windows RT 8.1 Update

ตรวจหาข้อมูลระบบปฏิบัติการใน Windows 8 หรือ Windows RT

 1. บนหน้าจอเริ่ม ให้พิมพ์ คอมพิวเตอร์ แล้วกดค้างหรือคลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ จากนั้นแตะหรือคลิก คุณสมบัติ

 2. ดูภายใต้ รุ่นของ Windows ว่าพีซีของคุณกำลังใช้ Windows รุ่นใด

 3. ดู ชนิดระบบ ภายใต้ ระบบ เพื่อดูว่าคุณกำลังใช้ Windows รุ่น 32 บิต หรือ 64 บิต

  การตั้งค่าของ 'ระบบ' ใน 'แผงควบคุม'

หน้าจอเริ่มสามารถช่วยให้คุณทราบถึงระบบปฏิบัติการได้เช่นกัน โดยอาจมีลักษณะดังนี้ใน Windows 8 และ Windows RT

หน้าจอเริ่มใน Windows 8 และ Windows RT

ตรวจหาข้อมูลระบบปฏิบัติการใน Windows 7 หรือ Windows Vista

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่ม 'เริ่ม' แล้วใส่คำว่า คอมพิวเตอร์ ลงในกล่องค้นหา คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ จากนั้นคลิก คุณสมบัติ
 2. ดูภายใต้ รุ่นของ Windows ว่าพีซีของคุณกำลังใช้ Windows รุ่นใด

เมนู 'เริ่ม' สามารถช่วยให้คุณทราบถึงระบบปฏิบัติการได้เช่นกัน โดยอาจมีลักษณะดังนี้ใน Windows 7 และ Windows Vista

เมนูเริ่มและกล่องค้นหาใน Windows 7 และ Windows Vista

ตรวจหาข้อมูลระบบปฏิบัติการใน Windows XP

 • คลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก เรียกใช้ พิมพ์คำว่า winver จากนั้นกด Enter