คอมพิวเตอร์ของคุณมี DirectX รุ่นใดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows รุ่นนี้ คุณควรจะมี DirectX 10 หรือสูงกว่า ต่อไปนี้เป็นวิธีการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมี DirectX รุ่นใด

  1. เปิด 'เครื่องมือวินิจฉัย DirectX' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'พิมพ์ dxdiag ลงในกล่อง ค้นหา แล้วกด ENTER

  2. คลิกแท็บ ระบบ แล้วตรวจสอบหมายเลขรุ่นของ DirectX ภายใต้ ข้อมูลระบบ