คอมพิวเตอร์ของคุณมี DirectX รุ่นใด


DirectX คือชุดของเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่เกมจำนวนมากในบน Windows ต้องการใช้ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มี DirectX รุ่นที่ถูกต้องติดตั้งอยู่ (กล่องผลิตภัณฑ์ควรบอกคุณได้ว่าจำเป็นต้องใช้รุ่นใด) เกมของคุณอาจทำงานได้อย่างไม่ถูกต้อง

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการตรวจสอบว่ามี DirectX รุ่นใดในคอมพิวเตอร์ของคุณ (0:38)

เมื่อต้องการตรวจสอบว่ามี Direct X รุ่นใดในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  1. เปิด DirectX Diagnostic Tool ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วพิมพ์ dxdiag ในกล่องค้นหา จากนั้นกด Enter

  2. คลิกแท็บ ระบบ แล้วตรวจสอบหมายเลขรุ่นของ DirectX ภายใต้ ข้อมูลระบบ

หมายเหตุ

  • ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณใช้ DirectX Diagnostic Tool ระบบอาจถามว่าคุณต้องการตรวจสอบว่าโปรแกรมควบคุมของคุณมีลายเซ็นดิจิทัลหรือไม่ ขอแนะนำให้คุณคลิก ใช่ เพื่อตรวจสอบว่าโปรแกรมควบคุมของคุณมีลายเซ็นของผู้เผยแพร่และผ่านการตรวจสอบแล้วว่าเป็นของแท้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าโปรแกรมควบคุมใดที่ปลอดภัยในการติดตั้ง

เมื่อต้องการดาวน์โหลด DirectX รุ่นล่าสุด ให้ดูที่ การวินิจฉัยปัญหาพื้นฐานด้วย DirectX