การดูว่ามีการติดตั้งการปรับปรุงใดของ Windows ไว้บ้าง


ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดูว่ามีการติดตั้งการปรับปรุงของ Windows รายการใดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Update จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Update

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ดูประวัติการปรับปรุงต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่