เหตุใด Internet Explorer จึงบล็อกตัวควบคุม ActiveX บางตัว


Internet Explorer จะบล็อกเว็บไซต์ไม่ให้ใช้ตัวควบคุม ActiveX บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าเว็บไซต์นั้นพยายามที่จะใช้ตัวควบคุม ActiveX ในทางที่อาจจะไม่ปลอดภัย

แสดงทั้งหมด

ตัวควบคุม ActiveX คืออะไร

ตัวควบคุม ActiveX และ Add-on ของเว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมเล็กๆ ที่ใช้อย่างแพร่หลายบนอินเทอร์เน็ต และทำให้การเรียกดูเว็บเป็นไปอย่างเพลิดเพลินมากขึ้นโดยจะมีแถบเครื่องมือ ตัวแสดงราคาหุ้น วิดีโอ เนื้อหาที่เป็นภาพเคลื่อนไหว และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมเหล่านี้อาจทำงานผิดพลาด หรือให้เนื้อหาแก่คุณโดยที่คุณไม่ต้องการ ในบางกรณี สามารถนำโปรแกรมเหล่านี้ไปใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณในวิธีที่คุณไม่ยินยอม อาจทำลายข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยที่คุณไม่อนุญาต หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกล เมื่อพิจารณาความเสี่ยงเหล่านี้ คุณจึงควรที่จะติดตั้งตัวควบคุม ActiveX หรือ Add-on ก็ต่อเมื่อคุณไว้ใจผู้เผยแพร่และเว็บไซต์ที่นำเสนอเท่านั้น

ฉันควรทำอย่างไรเมื่อ Internet Explorer บล็อกการติดตั้งหรือการใช้งานตัวควบคุม ActiveX

คุณควรจะระมัดระวังเสมอเกี่ยวกับการอนุญาตให้เว็บไซต์ติดตั้งหรือใช้ตัวควบคุม ActiveX บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าตัวควบคุม ActiveX ไม่จำเป็นสำหรับกิจกรรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้พยายามหลีกเลี่ยงที่จะติดตั้ง

หากคุณกำลังพยายามตัดสินใจว่าจะติดตั้ง Add-on หรือตัวควบคุม ActiveX บางตัว ให้ถามตัวคุณเองในคำถามข้อต่อไปนี้

  • คุณเชื่อถือเว็บไซต์ที่มีตัวควบคุมนี้หรือไม่

    อย่าติดตั้งตัวควบคุม ActiveX เว้นแต่คุณจะเชื่อถือเว็บไซต์ที่นำเสนอ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตัดสินใจว่าคุณจะเชื่อถือเว็บไซต์ได้หรือไม่ ให้ดูที่ สิ่งที่บ่งบอกว่าเว็บไซต์สามารถเชื่อถือได้

  • คุณรู้ว่าตัวควบคุมคืออะไรหรือไม่ และตัวควบคุมจะทำอะไรกับคอมพิวเตอร์ของคุณบ้าง

    เว็บไซต์ควรจะบอกให้คุณทราบว่า Add-on หรือตัวควบคุม ActiveX นี้มีไว้เพื่ออะไร และให้รายละเอียดพิเศษที่คุณจำเป็นต้องทราบก่อนที่จะติดตั้ง ถ้าไม่มีข้อมูลดังกล่าวนี้ คุณไม่ควรที่จะติดตั้งตัวควบคุม

ถ้าคุณยังต้องการที่จะติดตั้งหรือเรียกใช้ตัวควบคุม ActiveX ให้คลิกแถบข้อมูลสีทองที่ปรากฏที่ด้านบนของเว็บเพจ แล้วทำตามพร้อมท์ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่