เหตุใดจึงควรใช้บัญชีผู้ใช้มาตรฐานแทนบัญชีผู้ดูแล


บัญชีผู้ใช้มาตรฐานสามารถช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะมีผลต่อทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ เช่น การลบแฟ้มที่คอมพิวเตอร์จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน เราขอแนะนำให้สร้างบัญชีผู้ใช้มาตรฐานสำหรับผู้ใช้แต่ละราย

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Windows โดยใช้บัญชีผู้ใช้มาตรฐาน คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้เช่นเดียวกับที่คุณใช้บัญชีผู้ดูแล แต่ถ้าคุณต้องการทำบางสิ่งบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์รายอื่นๆ เช่น การติดตั้งซอฟต์แวร์ หรือการเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัย Windows อาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่านของบัญชีผู้ดูแลต้องการความช่วยเหลือหรือไม่