เพราะเหตุใดองค์ประกอบการแสดงผลบางองค์ประกอบจึงปิดโดยอัตโนมัติ


ถ้าคุณได้รับข้อความว่าองค์ประกอบด้านภาพบางอย่าง เช่น ความโปร่งใสของกรอบหน้าต่าง ถูกปิดใช้งาน หรือถ้าคุณได้รับข้อความว่าชุดรูปแบบได้เปลี่ยนเป็นชุดรูปแบบ Basic อาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้

  • โปรแกรมที่คุณเรียกใช้อยู่เข้ากันไม่ได้กับชุดรูปแบบ Aero เมื่อเกิดกรณีนี้ขึ้น องค์ประกอบด้านภาพบางอย่างจะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ เมื่อโปรแกรมไม่ทำงานอีกต่อไปแล้ว องค์ประกอบด้านภาพที่ถูกปิดไปจะเปิดขึ้นอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

  • แล็ปท็อปของคุณอาจมีแบตเตอรี่เหลือน้อย Windows อาจปิดชุดรูปแบบ Aero หรือความโปร่งใสของหน้าต่างเพื่อประหยัดการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

  • การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์หรือความละเอียดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณเปลี่ยนไป ถ้าคุณเปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอ การ์ดแสดงผล หรือการตั้งค่าจอภาพของคุณ คอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่เป็นไปตามความต้องการด้านฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำสำหรับการเรียกใช้ชุดรูปแบบ Aero อีกต่อไป

  • คอมพิวเตอร์ของคุณมีหน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะเรียกใช้โปรแกรมทั้งหมดที่คุณเปิดไว้ และเรียกใช้ชุดรูปแบบ Aero ด้วยได้ ถ้า Windows เปลี่ยนชุดรูปแบบของคุณเป็นชุดรูปแบบ Basic โดยอัตโนมัติ และคุณต้องการเปลี่ยนกลับไปเป็นชุดรูปแบบ Aero ให้ปิดบางหน้าต่างเพื่อเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำ แล้วทำตามขั้นตอนด้านล่าง

เมื่อต้องการใช้ชุดรูปแบบ Aero

ถ้าตัวแก้ไขปัญหาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้้ ให้ลองเปลี่ยนชุดรูปแบบกลับไปเป็นชุดรูปแบบ Aero อีกครั้ง

  1. เปิด 'การตั้งค่าลักษณะที่ปรากฏ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ สีของหน้าต่าง แล้วคลิก เปลี่ยนสีและเมตริกของหน้าต่าง

  2. ภายใต้ ชุดรูปแบบ Aero ให้คลิกชุดรูปแบบที่จะนำไปใช้กับเดสก์ท็อปของคุณ

เมื่อต้องการเรียกใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหา Aero'

เมื่อต้องการให้องค์ประกอบด้านภาพ เช่น ความโปร่งใส ทำงานอีกครั้ง ให้ใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหา Aero' ซึ่งสามารถค้นหาและแก้ไขปัญหาให้โดยอัตโนมัติ

  • เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหา Aero' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหา แล้วคลิก การแก้ไขปัญหา จากนั้นภายใต้ ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก แสดงลักษณะพิเศษของเดสก์ท็อป Aero ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเดสก์ท็อปของ Windows 7 ที่ใช้องค์ประกอบ Aero ให้ดูที่ ประสบการณ์ใช้งานเดสก์ท็อป Aero คืออะไรต้องการความช่วยเหลือหรือไม่