เหตุใด Windows จึงไม่อนุญาตให้ฉันเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบ


ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายในองค์กร เช่น โรงเรียน หน่วยงานรัฐบาล หรือธุรกิจ ผู้ดูแลระบบขององค์กรคุณอาจปิดใช้งานการตั้งค่าบางอย่างหรือเอาออกโดยใช้นโยบายกลุ่ม 'นโยบายกลุ่ม' เป็นคุณลักษณะของ Windows ที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการการเข้าถึงคุณลักษณะต่างๆ ของ Windows สำหรับผู้ใช้ได้ ถ้าคุณสงสัยว่า 'นโยบายกลุ่ม' ทำให้คุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณต้องการเข้าถึง ให้คุณติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย ผู้ใช้ที่มีสิทธิของผู้ดูแลอาจจะปรับเปลี่ยน 'นโยบายกลุ่ม' บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเอาการเข้าถึงการตั้งค่าออก ในกรณีนี้ โปรดติดต่อผู้ดูแลเพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยน

สำหรับข้อมูลด้านเทคนิคเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'นโยบายกลุ่ม' ให้ไปที่ เว็บไซต์ Microsoft สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT (เพจอาจเป็นภาษาอังกฤษ)ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่