การใช้งาน Windows เบื้องต้น: หัวข้อทั้งหมด


หัวข้อ 'การใช้งาน Windows เบื้องต้น' ออกแบบมาเพื่อแนะนำให้คุณรู้จักกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ Windows ระบบปฏิบัติการ ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มใช้คอมพิวเตอร์หรือมีประสบการณ์ในการใช้ Windows รุ่นก่อนหน้า หัวข้อต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจงานและเครื่องมือต่างๆ ที่คุณจำเป็นต้องใช้ในคอมพิวเตอร์ของคุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่