หมายเหตุ: ผู้ให้บริการอีเมลบางรายได้ย้ายไปใช้โปรโตคอลอีเมลที่ใหม่กว่าเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือที่ปรับปรุงขึ้น ผู้ให้บริการอีเมลเหล่านี้อาจไม่สามารถใช้ร่วมกับ Windows Live Mail ได้อีกต่อไป

ความต้องการของระบบสำหรับ Windows Essentials 2012

ข้อกำหนดในการใช้ Windows Essentials 2012 มีดังต่อไปนี้

  • ระบบปฏิบัติการ: รุ่น 32 หรือ 64 บิตของ Windows 7 หรือรุ่น 32 หรือ 64 บิตของ Windows 8 หรือ Windows Server 2008 R2

  • ตัวประมวลผล: 1.6 GHz หรือสูงกว่า ที่สนับสนุน SSE2 SSE2 ได้รับการสนับสนุนบนตัวประมวลผล Pentium 4 หรือรุ่นใหม่ และตัวประมวลผล AMD K8 หรือรุ่นใหม่

  • หน่วยความจำ: RAM 1 GB หรือสูงกว่า

  • ความละเอียด: อย่างน้อย 1024 × 576

  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต: บริการออนไลน์ต่างๆ ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบผ่านสายโทรศัพท์หรือแบบความเร็วสูง (ให้บริการแยกกัน โดยอาจคิดค่าบริการในพื้นที่หรือทางไกล) แนะนำให้ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูงสำหรับบางคุณลักษณะ

  • การ์ดแสดงผล: Windows Movie Maker ต้องการการ์ดแสดงผลที่สนับสนุน DirectX 9.0c หรือสูงกว่า และ Shader Model 2 หรือสูงกว่า สำหรับฮาร์ดแวร์ที่ใช้ DirectX 9 ใน Windows 7 ให้ไปที่ Windows Update


ดูรายละเอียดบันทึกย่อรีลีส


ความต้องการเพิ่มเติม

  • Windows Photo Gallery และ Movie Maker ต้องใช้คุณลักษณะบางส่วนของ DirectX 10 ซึ่งระบบอาจติดตั้งให้กับคุณ หากไม่พบคุณลักษณะดังกล่าวบนคอมพิวเตอร์ของคุณ


หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการติดตั้งหรือถอนการติดตั้งโปรแกรม Windows Essentials คุณต้องเข้าสู่ระบบในคอมพิวเตอร์โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ