การแสดงภาพประกอบเพลงสำหรับ Windows Media Player

การแสดงภาพประกอบเพลงคือสี รูปร่าง ลวดลายที่เคลื่อนไหวไปกับเพลงในโหมดกำลังเล่นในขณะนี้ของ Windows Media Player มาพร้อมกับการแสดงภาพประกอบเพลงคือสีจำนวนมาก และคุณสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมบนเพจนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม


Blazing Colors
ขนาดไฟล์: 169 KB
สร้างโดย Averett & Associates
ดาวน์โหลด

Color Cubes
ขนาดไฟล์: 169 KB
สร้างโดย Averett & Associates
ดาวน์โหลด

Dungeon Siege
ขนาดไฟล์: 837 KB
สร้างโดย Averett & Associates
ดาวน์โหลด

Dungeon Siege
ขนาดไฟล์: 521 KB
สร้างโดย Microsoft and Averett & Associates
ดาวน์โหลด

G-Force
ขนาดไฟล์: 3.4 MB
สร้างโดย SoundSpectrum
ดาวน์โหลด

The Grind
File size: 2.37 MB
สร้างโดย Microsoft และ Warner Bros.
ดาวน์โหลด

Morphyre
ขนาดไฟล์: 8.71 MB
สร้างโดย Pur3 Ltd
รับ

Picture Viz I
ขนาดไฟล์: 184 KB
สร้างโดย Averett & Associates
ดาวน์โหลด

Picture Viz II
ขนาดไฟล์: 192 KB
สร้างโดย Averett & Associates
ดาวน์โหลด

Psychedelia Viz Pack
ขนาดไฟล์: 5.6 KB
สร้างโดย Tim Cowley และ Stephen Coy
ดาวน์โหลด

Pulsing Colors
ขนาดไฟล์: 170 KB
สร้างโดย Averett & Associates
ดาวน์โหลด

Softie the Snowman II
ขนาดไฟล์: 558 KB
สร้างโดย Averett & Associates
ดาวน์โหลด

SoftSkies
ขนาดไฟล์: 7.2 MB
สร้างโดย SoundSpectrum
ดาวน์โหลด

Terminator III
ขนาดไฟล์: 2.54 MB
สร้างโดย Averett & Associates
ดาวน์โหลด

Trilogy I
ขนาดไฟล์: 177 KB
สร้างโดย Averett & Associates
ดาวน์โหลด

Trilogy II
ขนาดไฟล์: 177 KB
สร้างโดย Averett & Associates
ดาวน์โหลด

Trilogy III
ขนาดไฟล์: 177 KB
สร้างโดย Averett & Associates
ดาวน์โหลด

WhiteCap
ขนาดไฟล์: 753 KB
สร้างโดย SoundSpectrum
ดาวน์โหลด

Windows Media 9 Series
ขนาดไฟล์: 366 KB
สร้างโดย Averett & Associates
ดาวน์โหลด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


ตรวจสอบรุ่นที่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ของคุณ

ค้นหาความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Player รุ่นของคุณ

ปรับแต่ง Windows Media Player ของคุณด้วย Add-on ทางด้านเสียงและภาพ

ทำความรู้จักกับคุณลักษณะล่าสุดใน Windows 10